Home

Volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied

De Databank Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND) van het Meertens Instituut omvat de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied. Dit gebied omvat heel Nederland en Nederlandstalig of Vlaams België. Daarbij wordt steeds aangegeven waar en hoe vaak deze benamingen voorkomen, wanneer zij aangetroffen zijn en voor welke wilde planten en cultuurgewassen ze in gebruik zijn.

De PLAND toont de verspreiding van deze namen per plant in de vorm een woordkaart (met de 11 meest frequente benamingen). De data worden per plant gepresenteerd als een (dialect-)woordenboek met opgave van de bronnen, datering en precieze lokalisatie. Daarnaast biedt de PLAND de mogelijkheid betekeniskaarten op te roepen die laten zien voor welke planten een bepaalde volksnaam in gebruik is. De toegang tot de Databank is dus zowel taalkundig als botanisch.

Het totale bestand omvat sinds maart 2013 precies 333.333 records en is opgebouwd uit mondeling en schriftelijk verzameld materiaal aangevuld met dialectwoordenboeken en andere gedrukte bronnen. De PLAND gaat terug tot het begin van de 19de eeuw. De PLAND is sinds 2007 aangesloten bij Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) en is in zijn soort de grootste collectie ter wereld. Het databestand wordt doorlopend uitgebreid en stelt aanvullingen zeer op prijs.

Men kan in de PLAND zoeken via de officiële Nederlandse naam van een plant, via de Latijnse botanische naam of via de volksnamen met verschillende mogelijkheden.

Met links kan men naar de flora en illustraties, naar het oorspronkelijke materiaal en naar taalkundige vakliteratuur

Op de zoekhulp pagina vindt u een voorbeeld aan de hand van de paardenbloem.