Home

Madeliefje

Madeliefje

3723 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

amezoet
amezoetje amez÷ńdje : MI 17 (1949) : Q119p
armoede-bloem
armoebloem armoublom : Beukema 1992-94 : C124p
bakkruid
bakkruid bakkruid : ZND 40 (1942) : I175p
bleek-bloem
bleekbloemetje bl:kblumke* : MI 17 (1949) : K146p; bleͅi̯kbl"mkə : WLD I.05 (1994) : Q001a; bleekbl÷mken : MI 17 (1949) : G143p; bleibleumke : Cottenie 1949-50 : L372p; bleibleumkes : Janssen 1983 : L372p; bleikbleumke : ZND 40 (1942) : Q007p; bleikblumeke : ZND 40 (1942) : Q003p; bleikbluumke : ZND 40 (1942) : L372p; bleikbluumpke : ZND 40 (1942) : L372p.
blekebloemetje blŕkeblumke : MI 17 (1949) : K145a; blŕkebl÷mke : Van Engelen 1972-73 : K145a
boddelief
boddeliefje bodəli:vəkən* : ZND 40 (1942) : O061p; bodəlivəkən : ZND 40 (1942) : O214p; boddelievekes : ZND 40 (1942) : O046p, O051p; Bottelievekens : PÔque 1912 : O060p
boddelier
boddeliertje bodelierken : ZND 40 (1942) : O228p; boidəlirkis : ZND 40 (1942) : O228p
boer
boertje boertje : MI 17 (1949) : I009q
bombelier
bombeliertje Bombeliereken : PÔque 1912 : O145p
boterbloem
boterbloem boterbloem : ZND 40 (1942) : O188p; botterbloem : MI 17 (1949) : G078p; buterblom : MI 17 (1949) : B004p; MI 60A (1985) : B004p; bŕuterbloemme* : ZND 40 (1942) : N085p; b˙:terblom* : MI 17 (1949) : B004p.
boterbloemetje beuterbloemki : ZND 40 (1942) : N038p; beuterbloempke : ZND 40 (1942) : N089p; botterbloempien : MI 17 (1949) : F046p; bueterblommekie : ZND 40 (1942) : H036p; bˇtərbloempien : Anon. Kuinre F 052 (1900-02) : F052p
bottelief
botteliefje botteliefken : ZND 40 (1942) : O057p
brinkbloem
brinkbloemetje brinkbloumpie* : MI 17 (1949) : C149q; brinkbloumpies : MI 17 (1949) : C103a
Curašao
Curašaosje curašaosjes : MI 17 (1949) : I035p; cursausjes : Leinse 1996 (corr.) : I062a; kuresausjes : MI 42 (1967) : I069p.
Curašaotje Curasouwtje : Anon. Goedereede enz. (1851) : I103p
dijkbloem
dijkbloem dijkbloem : Joos 1900 : => OVla-NO.
dijkbloemetje daikblommegie : MI 17 (1949) : K124p; dijkbloemeke : ZND 40 (1942) : K224p; dijkblomməgie : MI 17 (1949) : K093p; dijkblommechie : Van Kleefs 1953 : K092p; dijkblommechies : De Zeeuw 1993 : K093p
dikkop
dikkopje dekopis* : MI 17 (1949) : E164p; dikkopjes : Anon. Eemnes E 162 (zj) : E130p, E162p; MI 17 (1949) : F185p, F185a
dries-bloem
driesbloem driesbloem : Cottenie 1949-50 : K237p; Driesbloem : PÔque 1896 : K207p.
driesbloemetje dri:sbluməkə : MI 49B (1974) : K206a; dri:sblumməkə* : ZND 40 (1942) : K307p; dri:sblumməkə* : ZND 40 (1942) : K307p; dri:sbluməkə : MI 49B (1974) : K206a; dri:zbluməkə* : MI 49B (1974) : K210p; dri:zbluməkə* : MI 49B (1974) : K210p; Dries(ch)bloemeken : PÔque 1896 : K307p; driesbloemeke : MI 49B (1974) : K241p; ZND 40 (1942) : K272p, K275p, K307p; driesbloemeke(n)* : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw-O; driesbloemekens : ZND 40 (1942) : K272p; driesbloemekes : ZND 40 (1942) : K210p; driesbloemmeke : ZND 40 (1942) : K310p; driesblommeke : Goossenaerts 1956-58 : K201p; MI 49B (1974) : K276p; Driesblommeke(n) : PÔque 1896 : K206p, K237p, K272p; driesblommeke(n)* : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw-O; driesblommekens : ZND 40 (1942) : K192p; driesblommekes : MI 17 (1949) : K179a; Driesblummeke : PÔque 1896 : K241p; driesbluumkə : MI 17 (1949) : L280p; driesbluumke : Cuypers 1892 : => NBrab-M; Hoppenbrouwers 1996 : L280p; MI 17 (1949) : L280p; driesbluumkə : MI 17 (1949) : L280p; driesblŘmke : N 82 (1981) : L237p; N 92 (1982) : L237p; driesblŏĕmeke : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; drisbluməkə : ZND 40 (1942) : K209p; drisbluməkə : ZND 40 (1942) : K209p.
driezenbloemetje dri.zəbluməkəs* : MI 49B (1974) : K276p; dri.zəbluməkəs* : MI 49B (1974) : K276p; dri:zə bləməkə : ZND 34 (1940) : K238p; dri:zəbl°iməkə* : ZND 40 (1942) : K238p; dri:zəbløiməkə* : ZND 40 (1942) : K238p; driesebloemeke : ZND 40 (1942) : K241p; driesebloemeken : MI 49B (1974) : K239p; driesebloemekes : MI 49B (1974) : K204p; drieseblummeke : ZND 40 (1942) : K240p; drieze bloemeke : ZND 40 (1942) : K212p; driezebloemeke : Cottenie 1949-50 : K192p; driezebloemetje : WVD 104 (1998) : K193p; driezebloemmeke : ZND 40 (1942) : K235p; driezebloempje : ZND 40 (1942) : K208p; driezeblommeke : MI 17 (1949) : K161p; ZND 40 (1942) : K213p, K238p; driezeblommekes : ZND 40 (1942) : K212p; driezeblummeken : ZND 40 (1942) : K240p; driezeblŘmme'en : ZND 40 (1942) : K241p; driezenblommekes : MI 49B (1974) : K235p; driseblommekes : ZND 40 (1942) : K237p; drizəbl°mə'ən* : MI 49B (1974) : K241p; drizəblømə(4)ən* : MI 49B (1974) : K241p; druizəbloomə(k)ə* : ZND 40 (1942) : K240p; druizəbloomə(k)ə* : ZND 40 (1942) : K240p
duit
duitje dui'ies : Heerschap 1987 : I019p; Van den Broecke-De Man e.a. 1988 : => ZHol-GoerOv; duitje : MI 17 (1949) : I020p; duitjes : MI 17 (1949) : I019p, I020p
fennebloem
fennebloem fennebloem : MI 17 (1949) : B056p; Fennebloem : PÔque 1912 : => Ned.; fenneblom : MI 17 (1949) : B022a; finəblom* : MI 17 (1949) : F002c; finne.blom : MI 17 (1949) : B120a; finnebloem : MI 17 (1949) : B035p; finneblom : MI 17 (1949) : B010p, B012p, B032p.
fennebloemetje fennəbloemke : MI 17 (1949) : B045p; fennəblomkə : MI 17 (1949) : B014a; fennebloemke : MI 17 (1949) : B045p, B056p; fenneblomke : MI 17 (1949) : B029a, C068p; fenneblomkes : MI 17 (1949) : C068a; fennebloumkes : MI 17 (1949) : C099p; finnebloemke : MI 17 (1949) : B030p; finnebloempkes : MI 17 (1949) : C068p, C073a; finneblomke : MI 17 (1949) : B013a, B033p, B033a.
fentsjebloemetje fintsjeblomke : MI 17 (1949) : B044p; fintsjeblomkje : MI 17 (1949) : B048p
gans-bloem
ganzebloem jaensəbl°mxərə* : MI 49B (1974) : Q284p.
ganzebloemetje ganzebloemekes : ZND 40 (1942) : P074p; jaensəblŏmxərə* : MI 49B (1974) : Q284p
goddelief
goddeliefje goddelieftken : ZND 40 (1942) : O214p
gras
grasje ge:zəkən : ZND 40 (1942) : O274p
grasbloem
grasbloem Gasblommen : PÔque 1896 : H100p; gersbloem : MI 49B (1974) : O006p; gersblomme : ZND 34 (1940) : I225p; ZND 40 (1942) : I240p; gersblŏĕm : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; gesblomə* : MI 49B (1974) : I241p; gesblome : MI 49B (1974) : I233p; grasbloem : Cottenie 1949-50 : I187p; grasblom : Goossenaerts 1956-58 : K201p.
grasbloemetje gasblomməkəns* : ZND 40 (1942) : I255p; gasblommeken : ZND 40 (1942) : I251p; Gasblommekes : PÔque 1896 : I251p, I255p; gasblommetjes : ZND 40 (1942) : H069p; gasbluməkən* : ZND 40 (1942) : I251p; Ge(r)sbloemeke(n)s : PÔque 1896 : H120p, K189p, K254p, O014p, O017p, P065p; ge(r)sblommeke : MI 49B (1974) : I233p; ge:sbloemeke : ZND 40 (1942) : K295p; ge:sbloemekes : ZND 40 (1942) : K302p; ge:sblommeken : ZND 40 (1942) : O274p; geisbloemeke : ZND 40 (1942) : P014p; geisbluməkə* : ZND 40 (1942) : P077p; gersbloemeke : Cottenie 1949-50 : K270p; gersbloemeke(n) : Cornelissen 1936-38 : => Antw; gersblommeke : ZND 40 (1942) : I225p; gersblommeke(n) : Cornelissen 1936-38 : => Antw; gersblŏĕmeke : Cornelissen 1936-38 : => Antw; gesbloemeke* : MI 49B (1974) : K300a; gesbloməkə : ZND 40 (1942) : O087p; gesblomkes : ZND 40 (1942) : H118p; gesbluməkə* : ZND 40 (1942) : K270p; gesbluməkə* : ZND 40 (1942) : K270p; gezbloməkə : WVD 104 (1998) : O018p; graasbleemke : Cottenie 1949-50 : L360p; MI 49B (1974) : L360p; graasbleumke : MI 17 (1949) : L426p; graasbleumpkes : Delsen 1982 : L432p; Delsen 1983 : L432p; graasbloemke : Cottenie 1949-50 : L420p; graosblumkes : ZND 40 (1942) : K359p; graosblumpkes : Janssen 1983 : L413p, Q077p; grasbloem(etje)# : ZND 34 (1940) : I225p; grasbloemeke : ZND 40 (1942) : O019p; grasbloemekes : Minnaert 1913 : O010p; grasbloemke : MI 17 (1949) : K140p; grasbloempje : MI 49B (1974) : P093p; grasblumkes : Janssen 1983 : P051a; groi:əzblyməkə* : ZND 40 (1942) : P171p; groi:sblymkje : ZND 40 (1942) : P050p; groisblumke : ZND 40 (1942) : Q077p; grōͅsblømkə : WLD I.05 (1994) : K359p; grāsbl"mkə : WLD I.05 (1994) : L426p, L432p; grāsblumkə : WLD I.05 (1994) : L420p; grāsblēmkə : WLD I.05 (1994) : L360p; gŔsblommeke : Cottenie 1949-50 : I230p; Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; g÷sbloemekes : ZND 40 (1942) : K305p
grasgoed
grasgoedetje grasgoedetje# : WVD 104 (1998) : N067p
grashort
grashortje grashortjes : MI 17 (1949) : E043p
graskassouw
graskassol geskasoal : ZND 40 (1942) : N088p.
graskassoltje geskasolkəs* : ZND 40 (1942) : N140p.
graskassouw gerskasouw : MI 49B (1974) : O006p; Gerskassouwen : PÔque 1896 : N033p; geskasoejes : MI 49B (1974) : H116p.
graskassouwtje gəeskasoiwkə* : ZND 40 (1942) : N132p; gəeskasowtjə* : ZND 40 (1942) : H117p; ges kasauwtjies : ZND 40 (1942) : N038p; geskassauke : MI 49B (1974) : N082p; geskassouwke : MI 49B (1974) : N080p; geskassouwkes : ZND 40 (1942) : H122p, N131p; geskassouwkie : ZND 40 (1942) : N038p; graskassoutje : MI 49B (1974) : H066p; gŠska'so.ukəs* : MI 49B (1974) : N132p.
graskersouw greskersouwen : Cottenie 1949-50 : N038p
graskazuifel
graskazuifeltje geskasufəltjə : WVD 104 (1998) : N033p
graskersouw
graskassouw geskasow : WVD 104 (1998) : H072p.
graskersoude gaskəsoedə : WVD 104 (1998) : H021p.
graskersouwtje graskersouw(tje)# : WVD 104 (1998) : H116p, N038p, N082p, N087p.
graskousedetje geskoesədətjə : WVD 104 (1998) : N077p
greensjebloem
greensjebloemetje greensjeblŔuimke : Venken e.a. 1990 : L423p; greensjebl÷mke : MI 49B (1974) : L423p
grote-madelief
grote-madelief groote madelief : ZND 40 (1942) : P174p
hemd-knoop
hemdenknopje emdəknoptjə* : ZND 40 (1942) : H010p; indəkno:pkies : MI 49B (1974) : O190p.
hemdsknopjes hem(d)sknoppekes : MI 49B (1974) : K300p
hond-bloem
honnebloem honnebloum : MI 17 (1949) : C085p
Jans-bloem
jannekesbloemetje janneuaksbleumku* : MI 17 (1949) : G209p; jannońks bleumke : MI 17 (1949) : G211p
Jansblad
Jansblad jansbl"xərə : WLD I.05 (1994) : Q284p
Jozef
Jozefje sozefkə : N 73 (1975) : O069a
kaas-bloem
kaasbloem kaasbloem# : WVD 104 (1998) : N130p; kiəsbloͅmə : WLD I.05 (1994) : Q103p; kiəzblōm : Janssen 1964 : L424p; kiŔsblˇmə : MI 17 (1949) : Q103p.
kaasbloemetje kaasbloempje : MI 17 (1949) : Q021p; WLD I.05 (1994) : Q021p; ke:sblyməkə : MI 49B (1974) : P218p; ke:sblyməkə : MI 49B (1974) : P218p; keasbleumke : MI 17 (1949) : L428p; kee:sbluimke* : MI 17 (1949) : L430p; keesblimke : MI 49B (1974) : Q086p; keesblimkes : Janssen 1983 : Q093p, Q178p; keesblommeke : MI 49B (1974) : O275p; keesblommeken : ZND 40 (1942) : O275p; keesblumke : ZND 40 (1942) : Q177p; keesblumkes : Janssen 1983 : P189p; ZND 40 (1942) : Q179p; kesblømkə : WLD I.05 (1994) : Q172p; keəsbl"mkə : WLD I.05 (1994) : L428p; kieŰsblŔuimke : Venken e.a. 1990 : L423p; kisblumkə* : ZND 40 (1942) : Q172p; kisblumkə* : ZND 40 (1942) : Q172p; kizbloemkə : ZND 40 (1942) : L421p; kizbloemkə : ZND 40 (1942) : L421p; kēsbløͅi̯mkə : WLD I.05 (1994) : L430p; kēsblemkə : WLD I.05 (1994) : Q086p; kēsblømkə : WLD I.05 (1994) : Q177p, Q179p; kɛ̄sblyməkə : WLD I.05 (1994) : P218p.
kazenbloemetje ke:zəbluməkə : ZND 40 (1942) : P129p; keizəbluməkə* : ZND 40 (1942) : P080p
kaas-kruid
kaasjeskruid keskeskroit : ZND 40 (1942) : I274p
kaasbloem
kezenbloemetje keizəbluməkə* : ZND 40 (1942) : P080p; k’e:zəbluməkə : ZND 40 (1942) : P129p
kalkstok
kalkstokje kalkstokjəs : N 92 (1982) : K164a
kaltei
kalteitje kaltake : ZND 40 (1942) : O040p
karnemelk-bloem
karnemelkbloemetje karnemelkbloempie : MI 17 (1949) : E091b; kßrəmeləkblumpi : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091b
karrenbloem
karrenbloemetje karreblommeke : ZND 40 (1942) : I180p
karsei
karsei Karseien : PÔque 1896 : O181p, O185p
kassei
kassei Kasseien : PÔque 1896 : O086p.
kasseitje ka:sseikes : ZND 40 (1942) : O241p; kaosaoikən* : ZND 40 (1942) : O235p; kasa.kəs : ZND 40 (1942) : O290p; kasa.kəs : ZND 40 (1942) : O290p; kasa:əkə* : MI 49B (1974) : O289p; kasa:əkə* : MI 49B (1974) : O289p; kasaaikəs : ZND 40 (1942) : P124a; kasaaikes : ZND 40 (1942) : O175p; kasaaikəs : ZND 40 (1942) : P124a; kasaiəkə : ZND 40 (1942) : P133p; kasaikə* : ZND 40 (1942) : O286p; kasaikjə : ZND 40 (1942) : O174p; kasaikjə : ZND 40 (1942) : O174p; kasaikə* : ZND 40 (1942) : O286p; kasaiəkə : ZND 40 (1942) : P133p; kasakən* : ZND 40 (1942) : O166p; kasakes : ZND 40 (1942) : O287p; kasakən* : ZND 40 (1942) : O166p; kasa´ken : ZND 40 (1942) : O152p; kaseijkən : ZND 40 (1942) : O162p; kaseijkən : ZND 40 (1942) : O162p; kaseike : ZND 40 (1942) : O173p, P070p; kasijtje : ZND 40 (1942) : P070p; Kaskens : PÔque 1896 : P148p; kasoekən* : ZND 40 (1942) : O158p; kasoekən* : ZND 40 (1942) : O158p; Kassaaien : PÔque 1896 : O086p; kassaaijkən : ZND 40 (1942) : O242p; kassaaijkən : ZND 40 (1942) : O242p; kassaaike : MI 17 (1949) : P198p; ZND 40 (1942) : O289p; kassaaiken : ZND 40 (1942) : O275p; kassaaikes : Evens 1995 : O238p; Kassaatjes : PÔque 1896 : O086p, O087p, O090p; kassaeken : MI 49B (1974) : O056p, O274a; kassaikəs : ZND 40 (1942) : O238p; kassaike : ZND 40 (1942) : P060a; kassaikes : ZND 40 (1942) : O221p; kassaikəs : ZND 40 (1942) : O238p; kassaitje : De Schrijver 1993 : P065p; QuiÚvreux 1951 : P065p; kassaiŰken : ZND 40 (1942) : O162p; kassajken : Peetermans 1995 : O239p; kassake : ZND 40 (1942) : O288p; kasseikəs : ZND 40 (1942) : O244p; kasseike : Cornelissen 1936-38 : K207p; Cottenie 1949-50 : O168p; MI 49B (1974) : P004a; ZND 40 (1942) : P198p, P199p; Kasseike(n) : PÔque 1912 : => Algemeen; Kasseike(n)s : PÔque 1896 : K207p, O241p, O252p, O289p, P010p, P063p, P124p; kasseiken : MI 49B (1974) : O244p; kasseikes : ZND 40 (1942) : O238p; kasseikəs : ZND 40 (1942) : O244p; Kasseitjes : PÔque 1912 : O235p; kassÚkes : ZND 40 (1942) : P066p; kasŔŔjkəs : WVD 104 (1998) : I185p
kasseibloem
kasseibloem kasa:blum : MI 49B (1974) : P010p.
kasseibloemetje kasaobloemmeke : ZND 40 (1942) : P010p; kassaabloemeke : MI 49B (1974) : O286p; Kassabloemekes : PÔque 1896 : O289p; kasseibloempje : ZND 40 (1942) : O242p
kasseifer
kasseifertje kasseiferkes : MI 49B (1974) : O158p
kassep
kassepje kassepke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
kassouw
karseltje kaurselkies : ZND 40 (1942) : O190p.
karsouwtje carsouwke : ZND 40 (1942) : H123p; karsouwkes : ZND 40 (1942) : N043p.
kassefje kassefkes : MI 49B (1974) : O160a; kazefkes : MI 60A (1985) : O067p.
kasseltje kasselke : MI 49B (1974) : I193p.
kassoltje kasolke : MI 49B (1974) : N143p; kassolke : ZND 40 (1942) : N090p.
kassoude Kassouden : PÔque 1896 : H100p.
kassoudetje cassoukdetjes : De Wolf 1930 : H036p.
kassouw Kassouwen : PÔque 1896 : H120p, O017p; kausauə* : ZND 40 (1942) : O128p.
kassouwtje kəsewkə : ZND 40 (1942) : O080p; kəsowkə* : ZND 40 (1942) : N143p; kasouwkes : ZND 40 (1942) : H122p; kasowkə* : MI 49B (1974) : N131p; kasowkəs : WVD 104 (1998) : H071p; kasowkəs* : ZND 40 (1942) : H119p; kassauke : MI 49B (1974) : H121p; Kassoutjes : PÔque 1896 : O086p; Kassouwke(n)s : PÔque 1896 : H100p, O004p; kassouwkes : ZND 34 (1940) : N046p; ZND 40 (1942) : H122p, N131p; kassouwtje : Cottenie 1949-50 : H123p; kesauwkes : ZND 34 (1940) : N141p; kňsouwkəs* : ZND 40 (1942) : N085p.
katsauwtje kňtsudəgəs : ZND 40 (1942) : N036p
kasteelpleinbloem
kasteelpleinbloemetje Kasteelpleinbloemekens : PÔque 1896 : K244p
katsei
katseitje katseitje : MI 49B (1974) : O111p
katseibloem
katseibloem katseibloemen : MI 49B (1974) : O116p.
katseibloemetje ka:tseiblomməkən* : MI 49B (1974) : O117p
kazenwei
kazenweitje ke:zəwa:kə* : ZND 40 (1942) : P080p
kazuifel
kazuifeltje kasseffelkens : Van Herreweghe 1953 : O158p; kasseffelkes : MI 49B (1974) : O158p, O160a; kasseiferkes : MI 49B (1974) : O158p; kÓssai’fəlkən* : ZND 40 (1942) : O238p; kÓsseffəlkən : ZND 40 (1942) : O238p; kňssai'fəlkən* : ZND 40 (1942) : O238p; kňsseffəlkən : ZND 40 (1942) : O238p
keerbloem
keerbloemetje kirblømkə : WLD I.05 (1994) : L421p; krēblømkə : WLD I.05 (1994) : L414p
kerk-bloem
kerkbloemetje karkbloməkən* : ZND 40 (1942) : I179p; karkblommekes : ZND 40 (1942) : I178p.
kerkenbloem kerkeblom : Joos 1900 : => OVla-NO; kerkeblommen : Cottenie 1949-50 : I153p.
kerkenbloemetje karkeblommeken : ZND 40 (1942) : I178p; kerəkəbloməkə : Van Laere 2000 : I151p, I173p, I178p; kerkəblomməkən* : ZND 40 (1942) : I213p; kerkblommeken : ZND 40 (1942) : I181p; kerkebloemkens : De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 : I213p, I260p; kerkeblommekes : ZND 40 (1942) : I213p
kerk-kruid
kerkeskruid kerkeskroit : ZND 40 (1942) : I274p
kerkhof-bloem
kerkhofbloemetje karkofbloməkəs* : ZND 40 (1942) : I181p
kerkhofbloem
kerkhofbloem kerkhofbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : I179p.
kerkhofbloemetje kerkofbloməkə : WVD 104 (1998) : I181p
kermisbloem
kermisbloemetje kermisbloempje : ZND 40 (1942) : L362p
kersoudegras
kersoudegras kersoudegras# : WVD 104 (1998) : N033p
kersouw
kerseitje kersaikə* : ZND 40 (1942) : I245p; kersatje : ZND 40 (1942) : O018p; kersei(tje)# : WVD 104 (1998) : I185p.
kerseltje kerselkies : MI 49B (1974) : O184p; ZND 40 (1942) : O181p.
kersouw kersauw : Cottenie 1949-50 : O182p; MI 49B (1974) : N067p; Kersouw : PÔque 1896 : I204p, I206p; korzauw* : MI 49B (1974) : O072p; k`rse:* : Goemans 1936-54 : P088p.
kersouwtje kərs˛˛kə : WVD 104 (1998) : N141p; kəsowkəs : WVD 104 (1998) : I225p, I229p; kassouwke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; kassŔwke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; kersaajkə : WVD 104 (1998) : I251p; kersaukes : MI 49B (1974) : O030p; kersauwtje : ZND 40 (1942) : H036p; kersawkes : MI 49B (1974) : I154p; kersouw(tje)# : WVD 104 (1998) : N087p, O080p; ZND 34 (1940) : N046p, N141p; kersouwke : MI 49B (1974) : N079p; kersouwkes : Minnaert 1913 : O010p; ZND 40 (1942) : H119p; kersouwtjes : Anon. Goedereede enz. (1851) : I103p; kerzouwke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; kursauwke : ZND 40 (1942) : O081p; kursouwke : MI 49B (1974) : O181p; kyrsouwkə* : ZND 40 (1942) : O190p.
kessefje kesefkən* : ZND 40 (1942) : O070p; keusseifke* : MI 49B (1974) : O067p.
kessouwtje kesauwkes : ZND 40 (1942) : N141p; kesewke : ZND 40 (1942) : O082p; kessaűkes : ZND 40 (1942) : O054p.
ketauwtje ketauwke : ZND 40 (1942) : O012p.
kisauwtje kissakas* : ZND 40 (1942) : O062p.
korsouw korzauw* : MI 49B (1974) : O072p.
mersouwtje mersouwke : MI 49B (1974) : N067p
kleine-madelief
klein-madeliefje klein madeliefje# : WVD 104 (1998) : I264p
kleine-margrie
klein-margrietje klein margrietje : De Langhe 1930-50 : H002p
kleine-margriet
klein-magrietje klen magrItəkən* : MI 49B (1974) : O273p.
klein-margrietje klai margrietsjen : ZND 40 (1942) : I181p; kleine margriet, klein margrietje# : WVD 104 (1998) : I145p, N070p; kleine margrietjes : ZND 40 (1942) : I236p.
kleine-margriet kleine margeritten : ZND 40 (1942) : P211p; kleine margriet, klein margrietje# : WVD 104 (1998) : I169p, N072p
knoop
knoopje knoopjes : MI 17 (1949) : G037p
knop
knopje knj˛pke : De Cock 2010 : O231p, O271p
koe-bloem
koebloem koebloem : MI 17 (1949) : I043p; koeblomə : WVD 104 (1998) : H026p; koejəblomə : WVD 104 (1998) : H024p; koublom : MI 17 (1949) : B121a, F010p, F011p.
koebloemetje ko:bloe:mke* : Ter Laan 1929 : => Gro; koblomke : MI 17 (1949) : F020p; koe-bloem-ke : MI 17 (1949) : C144q; koe-bloempien : MI 17 (1949) : F042a; koebleemke : ZND 40 (1942) : L368p; koeblo:mkə* : MI 17 (1949) : B069p; koebloemkə : MI 17 (1949) : B071q; koebloemke : Beukema 1992-94 : => Gro-W, B070p, B072p, B103p, C063p, C106p; MI 17 (1949) : B001a, B071p, B102p, C104a, C105p, C144p, C144a; MI 60A (1985) : B102p; koebloemkes : MI 17 (1949) : C145p; Visser 1969 : B001p, B003p; koebloempie : MI 17 (1949) : E037p, E040a; Pannekeet 1984 : => NHol-N; koebloempien : MI 17 (1949) : F021p, F043a, F046p, F070p; koebloempje : MI 17 (1949) : E178p, I044p; koeblomke : MI 17 (1949) : B064b, B066p, B068p, B069p; koo-blomke : MI 17 (1949) : F011a; kooblomkə* : MI 17 (1949) : F020p; kooblomke* : MI 17 (1949) : B096q; kooeblomkje : MI 17 (1949) : B048p; koublomkə* : MI 17 (1949) : B045p, B099p; koublomke : Beukema 1992-94 : => Gro-W; MI 17 (1949) : B086p, B093a, B095p, B099a, B099b, B100p, B120p, B122p, B126p, C123q, F004p; kublømkə : WLD I.05 (1994) : L368p.
koeienbloem ko.Ű.blom : MI 17 (1949) : B026a; koe:jəblommə : MI 17 (1949) : I036p; koeiəblom : MI 17 (1949) : K044p; koeiəblom* : MI 17 (1949) : I002p; koeie blomme : MI 17 (1949) : I016p; koeiebloem : MI 52 (1977) : I026p; koeieblomme : MI 17 (1949) : I025p; koeieblommen : MI 17 (1949) : I047p, I048p; koeienbloem : MI 17 (1949) : B026a; Koeienbloem : PÔque 1912 : => Ned.; koeienblommen : MI 17 (1949) : I033p; koeije blom : MI 17 (1949) : I016p; koeijeblom : MI 17 (1949) : I045k; koejebloem : Van den Broecke-De Man/Dieleman 1981 : => Zeel-ZVla-O; koejeblomme : De Vin e.a. 1998 : => Zeel-SchDui; koejeblommen : Van den Broecke-De Man/Eikenhout 1984 : => Zeel-NBev; kooəblom : MI 17 (1949) : B029b, B052p; koouəblom* : MI 17 (1949) : F002c; koueblom : MI 17 (1949) : B029b, B084c, B093p; kouweblom : MI 17 (1949) : B020p, B053p, B055p, F010a.
koeienbloemetje ko.əblomkə : MI 17 (1949) : B051q; koe:jəblomətjəs : MI 17 (1949) : I024p; koeeweblomke : MI 17 (1949) : B115a; koeie blommetje : MI 17 (1949) : I048p; koeie blommetjes : MI 17 (1949) : I055p; koeie-blommetje : MI 17 (1949) : I052p; koeiebloemetje : MI 17 (1949) : I004p; koeieblommetje : MI 17 (1949) : I012p, I024p, I025p, I031a, I032p, I033p, I034p, I037p, I040p, I042p, I043p, I045k, I050p, I055p, I067c, I074p; MI 60A (1985) : I030p; koeieblommetjes : MI 17 (1949) : I067d; koeieblompie : MI 17 (1949) : K006p; koeienbloempje : MI 17 (1949) : I006p; koeienblommetje : MI 17 (1949) : I008p, I045k; koejebloemetjes : Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 : => Zeel-Tho, I056p; koejeblommetje : MI 17 (1949) : I025p, I044p, I045a; koejeblommetje* : Landheer 1955 : K122p; koejebloompje : MI 17 (1949) : I020p; koowəblomke* : MI 17 (1949) : B053q; kouəblomkə : MI 17 (1949) : B029b; kouəblomkə* : MI 17 (1949) : B090p; koueblomke : MI 17 (1949) : B052a, B077p, B117p; kouweblomke : Kalma 1932 : => Fri; MI 17 (1949) : B013a, B029p, B029a, B051p, B081p, B085b, B094p, B095p, B110p, B113p, B113a, B120p, B121p, F002e, F013a; kouŰblomke : MI 17 (1949) : B115p; koweblomke : MI 17 (1949) : B048p, B094p
koe-oog
koe-oogje kaa-uugskes : Janssen 1983 : P176b
koe-wei
koeienweitje koeiəweitjə* : MI 17 (1949) : I096a; koeieweitje : MI 17 (1949) : I069a; koeijeweidje : MI 17 (1949) : I071a.
koeweitje koeweitje : Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 : => Zeel-ZBev
koe-weibloem
koeienweibloemetje koeijeweibloemetje : MI 17 (1949) : K042a.
koeweibloemetje Koeweibloemekens : PÔque 1896 : I069p
koenebloem
koenebloemetje koenenbloemetjen : MI 17 (1949) : F077p
kozef
kozef Kosseiven : PÔque 1896 : I275p, O070p.
kozefje kassefkes : MI 49B (1974) : O160a; kazefkes : MI 60A (1985) : O067p; kesefkən* : ZND 40 (1942) : O070p; keuseifken : ZND 40 (1942) : O067p; keusseifke* : MI 49B (1974) : O067p; kosefkə* : ZND 40 (1942) : O069p; kosefkən : ZND 40 (1942) : O070p; kosefkə* : ZND 40 (1942) : O069p; kosefkən : ZND 40 (1942) : O070p; Kosseifkens : PÔque 1896 : O069p; koze:fkes : ZND 40 (1942) : P002p; kozefkən* : ZND 40 (1942) : O069p, O072p, O152p; kozefke : ZND 40 (1942) : O072p; kozefkes : ZND 40 (1942) : O073p; kozefkə : N 73 (1975) : O069a; kozefkən* : ZND 40 (1942) : O069p, O072p
kraai-bloem
kraaibloemetje kreblumpke : ZND 40 (1942) : L414p
krans
kransje kransie : MI 17 (1949) : E063p, E065p, E066p, E093p, E135p; kransje : MI 17 (1949) : E065p, E066p, E067p, E093p, E097p, E113b, E115p, E136p, E203p; Kransje : PÔque 1912 : => Ned.; kransjes : MI 17 (1949) : E113a
krijbloem
krijbloemetje kreblumpke : ZND 40 (1942) : L414p
kwaad-oogbloem
kwaadogenbloem kwa-oogenblomme : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
lammetjebloem
lammetjebloem lamke.blom : MI 17 (1949) : B120a
land-bloem
landbloem laandbloumen : MI 17 (1949) : G013p.
landenbloem laante bloum : MI 17 (1949) : C085p.
landjebloem l(a)antjebloume : MI 17 (1949) : C122p; la:ndje bloum* : MI 17 (1949) : C038a; laaandjeblommen : Beukema 1992-94 : C035p; laaindje bloum : MI 17 (1949) : C078a; laaindje-bloum : MI 17 (1949) : C088p; laainjebloum : MI 17 (1949) : C042q; laaintjeblom : MI 17 (1949) : C031p; laandje bloume : MI 17 (1949) : C128p, C153p; laandje-bloum : MI 17 (1949) : C031p; laandjeblom : Beukema 1992-94 : C026p, C045p, C082p, C152p; MI 17 (1949) : C032a, C065p, C068p, C073a; laandjeblommen : Beukema 1992-94 : => Gro-M, C045p, C070p; laandjebloum : Beukema 1992-94 : C034q, C078b, C122p; MI 17 (1949) : C001p, C035p, C041a, C079p, C079b, C114p, C115p, C118p, C121p, C161p; Ter Laan 1929 : => Gro; laandjebloume : Beukema 1992-94 : C081p, C157p; MI 17 (1949) : C122p, C123q, C128p, C129p, C131a, C133p, C153p, C154a, C157p, C159p, C163p, C163a, C186p, C187p, C189p; laandjebloumen : Beukema 1992-94 : C044p, C079p, C193p; laandjebloumen : Beukema 1992-94 : G015p; laandjebloumen : MI 17 (1949) : C031p, C079b, C125p, C193p, G013p; laanjeblom : Beukema 1992-94 : C159p; laanjebloum : MI 17 (1949) : B043q, C001h, C043p; laantjəblaumə* : MI 17 (1949) : C126p; laantje bloume : Beukema 1992-94 : C124p; laantjebloum : Beukema 1992-94 : C038p; MI 17 (1949) : C042p, C121p; laantjebloume : MI 17 (1949) : C129p, C131p, C132p, C154a, C189p; laindjebloum : Beukema 1992-94 : C087p; MI 17 (1949) : C077q; lainjəblom* : MI 17 (1949) : C024p; laintje bloum : MI 17 (1949) : C152p; laintjeblom : MI 17 (1949) : C077q; laintjebloum : MI 17 (1949) : C118p; laintjebloume : MI 17 (1949) : C157p, C157q, C161p; laintjebloumen : MI 17 (1949) : C045p, C114a; landjəbloumə* : MI 17 (1949) : C156a; landjebloem : Beukema 1992-94 : C187a; MI 17 (1949) : C128p; Landjebloem : PÔque 1912 : => Ned.; landjeblom : MI 17 (1949) : C035p; landjebloum : Beukema 1992-94 : C113p, C122p, C156t; MI 17 (1949) : C043p, C115p, C116p, C151a, C192p; landjebloume : Beukema 1992-94 : C119p; MI 17 (1949) : C114a, C161p; landjebloume* : MI 17 (1949) : C161p; landjebloumen : MI 17 (1949) : C125p, C154p; lanje bloum : MI 17 (1949) : C112p; lanjebloum : MI 17 (1949) : C115p; lantjəblou:mə* : MI 17 (1949) : C164p; laÔndjebloum : MI 17 (1949) : C037p; lÔntsje-blom : MI 17 (1949) : B098p; naantjebloume : MI 17 (1949) : C165p.
landjebloemetje laandjeblomkes : MI 17 (1949) : C075p; laandjebloumpies : Beukema 1992-94 : C040p; laanjeblomke : MI 17 (1949) : C001a
lentebloem
lentebloem lenteblom : MI 17 (1949) : K121p.
lentebloemetje lentebloemeke : ZND 40 (1942) : K269p; lenteblommeke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
lentegek
lentegekje lentəgekske* : MI 17 (1949) : L244p; lentəgekske* : MI 17 (1949) : L244p; lŔntegŔkskes : Van Hoek 1994 : L244p; Van Hoek 1996 : L244p
lief
liefje laifke : MI 17 (1949) : C035p
lieve-vrouw-bloem
lieve-vrouwbloem lievəvraablom : WVD 104 (1998) : I179p.
lieve-vrouwbloemetje lieve-vre-bloemeken : ZND 40 (1942) : O129p
maagdelief
maagdelief Maagdelief : PÔque 1896 : I204p, I206p.
maagdeliefje Maagdeliefke : PÔque 1896 : K189p; maagdeliefke(n) : Cornelissen 1936-38 : K189p; magdeliefke : ZND 40 (1942) : N141p
maart-pol
meertenpolletje Meertenp÷lkes : MI 17 (1949) : G233p
madelief
maadliefje məedlifkə* : ZND 40 (1942) : O098p; madlievege* : ZND 40 (1942) : N032p; madlifkən* : ZND 40 (1942) : I273p.
maandeliefje maandeliefje : MI 17 (1949) : K035p.
madefieltje madefielke : ZND 40 (1942) : I273p.
madelief madəli:f* : MI 49B (1974) : K255p; madəlif* : ZND 40 (1942) : I156p; madəlivə* : ZND 40 (1942) : H115p; maddelief : ZND 40 (1942) : O173p; madelief : Joos 1900 : => OVla-NO; MI 17 (1949) : C117p, C150p, E171p, F121p, G225q, K042b, K051p, K074p, K095p; MI 49B (1974) : K268p, O068a; Madelief : PÔque 1896 : I204p, I206p; madelieve : MI 17 (1949) : K212p; Madelieve : PÔque 1896 : K288p; madelieven : ZND 40 (1942) : O110p; madəli:f* : MI 49B (1974) : K255p.
madeliefje mədəlivəkən : ZND 40 (1942) : O271p; ma-de-lief-ke : MI 17 (1949) : C144q; ma.dəleifkə* : ZND 40 (1942) : I175p; ma.dəli.fjə : MI 17 (1949) : G035a; maədəlivəkən* : ZND 40 (1942) : I171p; ma:dəli.vəkəs* : MI 17 (1949) : I168p; ma:dəli:fjə : ZND 40 (1942) : L423p; ma:dəli:fkə : MI 49B (1974) : K316p; ma:dəli:fkə* : ZND 40 (1942) : I241p; ma:dəliefjə : MI 17 (1949) : F139p; ma:dəlifjə : MI 49B (1974) : P218p; ma:dəlifjəs : MI 49B (1974) : N025p; ma:dəlifkə : ZND 40 (1942) : N081p; ma:dəlifke : ZND 40 (1942) : L312p; ma:delieftje : ZND 40 (1942) : H069p; ma:dəli:fjə : ZND 40 (1942) : L423p; ma:dəli:fkə : MI 49B (1974) : K316p; ma:dəlifjə : MI 49B (1974) : P218p; ma:dəlifke : ZND 40 (1942) : L312p; maadəliefie(n) : MI 17 (1949) : F057p; maadeliefie : Lafeber 1967 : E209p; maadeliefjə : MI 17 (1949) : E072p; maadeliefje : MI 17 (1949) : E188p; maadŰliefie : MI 17 (1949) : E209p; madəl:vəkə : MI 49B (1974) : K349a; madəlefkən* : ZND 40 (1942) : O217p; madəli.fjə : MI 49B (1974) : K314p; madəli.fjə* : ZND 40 (1942) : K195a; madəli.fjəs : MI 49B (1974) : P149p; madəli.fkə : MI 49B (1974) : I228p; madəli.vəkə : ZND 40 (1942) : O084p; madəliəfkə* : ZND 40 (1942) : K335p; madəli:vəkən : ZND 40 (1942) : I264p; madəliefie : MI 17 (1949) : E181p, K054p; madəliefien : MI 17 (1949) : F059p; madəliefjə : ZND 40 (1942) : O036p; madəliefkə : MI 49B (1974) : I268p; Van Laere 2000 : I144b, I145p; WVD 104 (1998) : I154p, I187a, I238p, I256p, O022p, O104p, O196p; ZND 40 (1942) : K354p; madəliefkə* : ZND 40 (1942) : I126p, O018p; madəliefkən : MI 17 (1949) : O057p; WVD 104 (1998) : I186p, O233p; ZND 40 (1942) : I174p; madəliefkən* : ZND 40 (1942) : I185p, I189p, O061p; madəliefkəs : WVD 104 (1998) : H123p; madəliefkes : MI 49B (1974) : L312p; madəlieftjə : WVD 104 (1998) : H046a; madəlieftjies : WVD 104 (1998) : H036p; madəlievəkə : ZND 40 (1942) : P024p; madəlievəkən : MI 17 (1949) : O057p; madəlifgə* : ZND 40 (1942) : L367p; madəlifjə : ZND 40 (1942) : I224p, K208p, L314p, N020p, O111p; madəlifjə* : ZND 40 (1942) : H114p, H115p, I175p, I186p, K275p, O243p; madəlifjəs* : ZND 40 (1942) : H061p; madəlifkə : MI 49B (1974) : K189c; madəlIfkə : MI 49B (1974) : K206a; madəlifkə : MI 49B (1974) : K244p, K288p, K310p, L317p, N024p; ZND 40 (1942) : I216p, K209p, K233p, K353p, L416p, O062p, P010p; madəlifkə* : ZND 40 (1942) : I241p, I245p, K189p, K210p, K231p, N039p, O003p, O016p, O051p; madəlifkən : MI 49B (1974) : I190p, K262p; ZND 40 (1942) : I177p, I181p, I255p, I256p, O038p, O052p; madəlifkən* : ZND 40 (1942) : I135p, I171p, I260p, O122p, O128p, O150p, O151p, O228p, O239p; madəlifkəs* : ZND 40 (1942) : I154p, O138p, O222p; madəlifki* : ZND 40 (1942) : N043p; madəlivəkə : ZND 40 (1942) : P004p; madəlivəkə* : ZND 40 (1942) : O019p; madəlivəkən : ZND 40 (1942) : I208p, O064p; madəlivəkən* : ZND 40 (1942) : I156p, I205p, I206p, O053p, O147p, O148p; madəlivəkəs : ZND 40 (1942) : K269p; madəliveken : ZND 40 (1942) : I264p; madalifke : ZND 40 (1942) : K244p; maddəleefkə : MI 49B (1974) : L371a; maddəlifkə : ZND 40 (1942) : K349p; maddeliefie : MI 17 (1949) : K023p, K097p; maddeliefje : MI 17 (1949) : F121p, F139p, I035b, K023p, K143p; ZND 40 (1942) : I220p, K276p, N083p; maddeliefjes : WVD 104 (1998) : I268p; maddeliefkə* : MI 49B (1974) : P108p; maddeliefke : MI 17 (1949) : K101p; ZND 40 (1942) : I224p, K245p, K277p, K303p, K311p, K336p; maddeliefke(n) : Cornelissen 1936-38 : => Antw; maddeliefken : MI 49B (1974) : I175p, I177p; ZND 40 (1942) : O157p; maddeliefkes : ZND 40 (1942) : K278p; maddeliefku : MI 17 (1949) : K141p; maddeliefkə* : MI 49B (1974) : P108p; maddelieveke : WVD 104 (1998) : P098p; ZND 40 (1942) : K301p; maddelieveke(n) : Cornelissen 1936-38 : => Antw; maddelieveken : ZND 40 (1942) : I208p; maddelievie : MI 17 (1949) : K019p; maddelifke : ZND 40 (1942) : K225p, K244p, K296p, K310p, K330p, K353p; maddelifken : ZND 40 (1942) : O070p, O146p; maddelifkes : MI 49B (1974) : N039p; maddelĭĕfke : Cornelissen 1936-38 : => Antw; maddelĭĕveke : Cornelissen 1936-38 : => Antw; madduliefkun : ZND 40 (1942) : I175p; maddəleefkə : MI 49B (1974) : L371a; maddəlifkə : ZND 40 (1942) : K349p; made lie vien : MI 17 (1949) : F024p; made liefje : MI 17 (1949) : M041p; madeleefje : ZND 40 (1942) : P079p; madeleefjes : ZND 40 (1942) : O177p; madeleefke : ZND 40 (1942) : O286p, O289p, P062p, Q005p; madeleifje : ZND 40 (1942) : I274p; madeliəfke : ZND 40 (1942) : P145p; madeli:fjes : ZND 40 (1942) : P193p; madelie:fke : ZND 40 (1942) : N087p; madelief(je)# : WVD 104 (1998) : H034p, H036p, H051p, H084p, H089p, H103p, H115p, H117p, H119p, H123p, I106p, I124p, I135p, I143b, I146p, I150p, I160p, I161p, I163p, I165p, I170p, I171p, I178p, I183p, I183a, I190p, I192p, I193p, I195p, I201p, I202p, I204p, I208p, I211p, I218p, I223p, I241p, I246p, I248p, I249p, I251p, I256p, I258p, I260a, I264a, I273p, N014p, N031p, N032p, N037p, N043p, N047p, N065p, N067p, N085p, N115p, N117p, N137p, N141p, N146p, O022p, O031p, O044a, O052p, O056p, O058p, O059p, O060p, O061p, O062p, O065p, O066p, O078p, O079p, O097p, O104p, O113p, O127p, O146p, O189p, O202p, O257p; madelieffie : MI 17 (1949) : E014p, E082p, E117p, K050p; madelieffien : MI 17 (1949) : F077p; madeliefi : MI 17 (1949) : E178p; madeliefie : MI 17 (1949) : E018p, E031a, E085p, E087p, E135p, E167p, E227p, E227q, F063a, F129p, G050a, I004p, K017p, K018a, K019p, K023p, K026p, K034p, K043p, K056p, K067p, K073p, K074p, K084p, K087p, K090p, K094p; madeliefien : MI 17 (1949) : F043a, F060p; madeliefies : MI 17 (1949) : K025p; madeliefje : MI 17 (1949) : B035p, C031p, C108p, C133p, C148p, C155p, C176p, C176q, C183p, C186p, C192p, D001p, D004p, D005p, E035p, E038p, E043p, E049p, E050p, E069p, E076p, E091p, E097p, E115p, E121p, E129p, E140a, E150p, E159p, E164p, E167p, E171p, E173p, E174p, E176p, E181p, E188p, E192p, E195p, E198p, E203p, E204p, E208p, E225p, E229p, F021q, F023p, F048p, F065p, F112a, F140p, F142p, F165p, F185p, F188p, G006p, G015q, G028p, G033a, G035p, G036p, G037a, G062a, G075c, G080p, G178p, G197p, G200q, G207p, G232p, G234p, I003p, I003a, I006p, I020p, I029a, I035p, I044p, I064p, K002p, K004p, K005p, K009p, K015p, K019p, K021p, K022p, K023p, K031p, K034p, K040p, K042p, K047p, K047b, K055p, K057p, K065p, K067p, K068p, K083p, K092p, K096p, K097p, K098p, K101a, K104a, K133a, K148p, K151p, K179a, L017p, L263a, L267p, L289p, L291p, M007p, M015p, Q203p; MI 42 (1967) : K037p; MI 49B (1974) : H036p, H046p, I147p, K196p, K229a, K235p, K246p, K268p, K274p, K296p, L414p, N017p, N033p, N065p, N083p, N089p, O028p, O061p, O074p, O111p, O120p, P001p, P103p, P108a, Q166p; Madeliefje : PÔque 1896 : K005p; madeliefje : ZND 40 (1942) : I158p, I211p, I240p, K203p, K206p, K240p, K269p, K274p, K277p, K309p, K334p, K352p, K358p, L313p, L358p, L360p, L368p, L415p, L417p, L422p, N028p, N034p, N038p, N067p, N091p, N143p, O002p, O012p, O156p, O211p, O235p, O242p, P035a, P041p, P076p, P105p, P124p, P131p, P136p, P150p, P171p, P199p, Q002p, Q083p, Q152p; madeliefjen : MI 17 (1949) : G255p, G259p, M015p; madeliefjes : MI 17 (1949) : C147p, E149p, E158p, F142a, K133c, L145a; MI 49B (1974) : H009p, H069p, H116p, I185p, O158p; ZND 40 (1942) : K192p, K310p, O085p, P176p; madeliefkə : MI 49B (1974) : N078p; madeliefke : Achten/Achten 1996 : Q001p; Beukema 1992-94 : C124p, h5,6; MI 17 (1949) : C193p, F011a, K140p, K173a, K190p, K212p; MI 49B (1974) : H123p, I255p, K229p, K241p, K262p, K268p, K269p, K289p, K291p, L364p, L421p, N090p, O019p, O038p, O275p, P086p; Madeliefke : PÔque 1896 : K206p, K237p; madeliefke : ZND 34 (1940) : O251p; ZND 40 (1942) : I151p, I152p, I154p, I183p, I190p, I191p, I208p, I215p, I218p, I225p, I269p, I274p, K231p, K265p, K269p, K272p, K278p, K286p, K287p, K291p, K292p, K295p, K306p, K307p, K313p, K350p, K359p, K360p, L282p, L316p, L317p, L352p, L366p, L372p, L421p, N045p, N046p, N087p, N141p, N142p, O094p, P025p, P038p, P065a, P089p, P117p, P125p, P137a, P181p, P214p, Q008p, Q096c; madeliefke* : ZND 40 (1942) : N089p; madeliefken : MI 49B (1974) : I212p, I213p, O018p, O122p; ZND 40 (1942) : I175p, I181p, I190p, I195p, I213p, I274p, O049p, O129p, O209p; madeliefkens : MI 49B (1974) : I155p; madeliefkes : Janssen 1983 : K278p, K353p, L355p, L360p, L416p, P046p, P048p, Q096d; MI 49B (1974) : O036p, O230p; ZND 40 (1942) : I126p, I155p, I236p, O010p, O121p, O144p, O149p, O224p, Q012p; madelieftje : MI 49B (1974) : N064p, N067p; ZND 40 (1942) : H033p; madelieifke : ZND 40 (1942) : O265p; madelieuwke : Daan 1950 : E004p; madelievegies : ZND 40 (1942) : N038p; madelievekəs : MI 49B (1974) : O153p; madelieveke : MI 49B (1974) : I154a; ZND 40 (1942) : I153p, I170p, I262p, K250p, O208p, P018a; Madelieveke(n)s : PÔque 1896 : I208p, I241p, K244p, K250p, K293p, O208p, P117p; madelieveken : MI 49B (1974) : I170b; ZND 40 (1942) : I193p, I253p, O057p; madelievekes : MI 49B (1974) : I272p; ZND 40 (1942) : K341p, O100p, P086p; madelievekies : Teirlinck 1910-21 : O206p; madelievekəs : MI 49B (1974) : O153p; madelievetje : ZND 40 (1942) : H040p; madelievien : MI 17 (1949) : F046p, F060a; madelievies : MI 17 (1949) : E013p; madelifje : WLD I.05 (1994) : K314p, K358p, L267p, L289p, L291p, L313p, L352p, L358p, L360p, L367p, L414p, L417p, L422p, L423p, P193p, Q001a, Q002p, Q003p, Q083p, Q152p, Q166p, Q203p; madelifkə* : ZND 40 (1942) : P139p; madelifke : WLD I.05 (1994) : K314p, K316p, K317a, K353p, K359p, K360p, L282p, L312p, L316p, L317p, L364p, L366p, L372p, L415p, L416p, L421p, P117p, P176p, P181p, P214p, P218p, Q003a, Q005p, Q008p, Q012p, Q096c; ZND 40 (1942) : K237p, K248p; madelifke* : ZND 40 (1942) : K348p; madelifken : ZND 40 (1942) : K314p, K320p, K325p, O140p; madelifkə : WLD I.05 (1994) : K278p; madelifkə* : ZND 40 (1942) : P139p; madelivekes : ZND 40 (1942) : K254p; madeliəfke : ZND 40 (1942) : P145p; madliefkə : WVD 104 (1998) : O080p; madəl:vəkə : MI 49B (1974) : K349a; madəli.fjə : MI 49B (1974) : K314p; madəli.fjə* : ZND 40 (1942) : K195a; madəli.fjəs : MI 49B (1974) : P149p; madəliefkes : MI 49B (1974) : L312p; madəliefkə : MI 49B (1974) : I268p; ZND 40 (1942) : K354p; madəlievəkə : ZND 40 (1942) : P024p; madəlifgə* : ZND 40 (1942) : L367p; madəlifjə : ZND 40 (1942) : K208p, L314p; madəlifjə* : ZND 40 (1942) : K275p, O243p; madəlifkə : MI 49B (1974) : K189c; madəlIfkə : MI 49B (1974) : K206a; madəlifkə : MI 49B (1974) : K244p, K288p, K310p, L317p; ZND 40 (1942) : K209p, K233p, K353p, L416p, P010p; madəlifkə* : ZND 40 (1942) : K189p, K210p, K231p; madəlifkən : MI 49B (1974) : K262p; madəlifkən* : ZND 40 (1942) : O239p; madəlivəkə : ZND 40 (1942) : P004p; madəlivəkəs : ZND 40 (1942) : K269p; madəliəfkə* : ZND 40 (1942) : K335p; madəlĭĕfkəs : N 73 (1975) : O069a; madəlēfkə : WLD I.05 (1994) : L371a; madə’lifkə : Janssen 1964 : L424p; maedəliefjə : MI 17 (1949) : E133p; maodelaivies : MI 17 (1949) : C155p; maodeliefie : MI 17 (1949) : K034p; maodeliefies : Anon. Sliedrecht K 096 (1987) : K096p; maodeliefje : MI 17 (1949) : C188a, K133a; ZND 40 (1942) : N028p; maodeliefke : MI 17 (1949) : K184a; maudeliefke : ZND 40 (1942) : K346p; ma˘dəlivəkə : ZND 40 (1942) : O018p; moadəliefkən* : MI 17 (1949) : I167a; moadeliefje : MI 17 (1949) : E122p; moadeliefke : ZND 40 (1942) : O188p; moadelieveken : ZND 40 (1942) : I206p; moadelievies : MI 17 (1949) : C189p; modəlifkən* : ZND 40 (1942) : I260p; modəlivəkən : MI 49B (1974) : I259p; modəlivəkən* : ZND 40 (1942) : O046p; modelieveke : ZND 40 (1942) : I256p; moidelieveken : ZND 40 (1942) : I187p; mÓdəlivəkə* : ZND 40 (1942) : K329p; mňdəlifkə : MI 49B (1974) : L286p; mňdəlivəkə* : ZND 40 (1942) : K329p; ma͂dəlifkə : MI 49B (1974) : L286p; m˘deliefke : ZND 40 (1942) : K301p; maddəlĭĕfkən* : ZND 40 (1942) : I269p; madəlifkə* : Kelchtermans 1964 : L364p; mÓddəlīēvəkə* : Peeters 1965 : K329p.
maliefje malaifkes : MI 17 (1949) : C189p.
marteliesje martelieuske : MI 17 (1949) : E003a.
matelief Matelieve : PÔque 1912 : => WVla.
mateliefje mateliefie : MI 17 (1949) : E220p.
matteliefje mattəliefie(n) : MI 17 (1949) : F121p, F121a, F139p; mattəliefies : Blokhuis 1949 : F139p; MI 17 (1949) : F139p; mattəliefjə(n) : MI 17 (1949) : F121p, F121a, F139p.
meliefje melaifie : MI 17 (1949) : C160p; melaifke : Beukema 1992-94 : G037p; MI 17 (1949) : C035p, C118p, C132p, C157p; Ter Laan 1929 : => Gro; Meliefke : PÔque 1912 : => Ned..
mereliefje me:relievekens : ZND 40 (1942) : O149p.
metteliefje mettəlieveken* : ZND 40 (1942) : O151p.
moudeliefje maudəlifkən* : ZND 40 (1942) : I208p; maudeliefje : ZND 40 (1942) : I261p; maudeliefke : ZND 40 (1942) : K346p; moudəlifkən* : ZND 40 (1942) : I133p.
moutjeliefje mautjeliveken* : ZND 40 (1942) : O150p
madelier
malieretje Malierekens : PÔque 1896 : O220p.
moutjeliertje moutjelierekes : ZND 40 (1942) : O150p
madezoet
madezoetje miezi:dəkə* : Goemans 1936-54 : P088p
maliebloem
maliebloemetje malie-bleumke : MI 17 (1949) : G207p; maliebleumke : MI 17 (1949) : G207p; maliebl÷mke : MI 17 (1949) : G201p
mandjebloem
mandjebloem mandjebloum : MI 17 (1949) : G014a
margriet
magriet magriete : ZND 40 (1942) : H108p; magrit : MI 17 (1949) : P025p.
magrietje ma(r)gretsəs* : ZND 40 (1942) : I241p; magride´* : ZND 40 (1942) : K314p; magridə(4)ə : WLD I.05 (1994) : K314p; magrietje : ZND 40 (1942) : H033p, H119p, I225p, L314p, N072p; magrietjen : ZND 40 (1942) : O061p, O209p; magrietjes : ZND 40 (1942) : H113p, I259p; magrietsjə : ZND 40 (1942) : K244p; magrietsjes : MI 17 (1949) : Q193p; magrietsjə : ZND 40 (1942) : K244p; magritjə* : ZND 40 (1942) : N047p; magritjəs : ZND 40 (1942) : N072p; magritji* : ZND 40 (1942) : H036p; magritsə* : ZND 40 (1942) : P066a; magritsən* : ZND 40 (1942) : I209p; magritse* : ZND 40 (1942) : K330p; magritsjən : ZND 40 (1942) : I175p; magritsə* : ZND 40 (1942) : P066a; mahritjə : ZND 40 (1942) : N072p; megitje : Cottenie 1949-50 : Q002p; moagrietjies : ZND 40 (1942) : H038p; məgitjə : WLD I.05 (1994) : Q002p.
malgrietje malgrietjes : MI 49B (1974) : O056p.
margriet maRgəRiet : MI 17 (1949) : P065p; Margerieten : PÔque 1896 : K244p, P148p, P157a; margerit : ZND 40 (1942) : O173p; margeritte : ZND 40 (1942) : P212p; margriet : MI 17 (1949) : E113a; MI 49B (1974) : L367p, P139a, P148p; ZND 40 (1942) : P081p; margrit : MI 49B (1974) : P025p; margrit* : MI 49B (1974) : P021p; margritə* : ZND 40 (1942) : O208p; maRgəRiet : MI 17 (1949) : P065p.
margrietje maeritjəs* : ZND 40 (1942) : H065p; magəritəkəs : ZND 40 (1942) : O174a; magerietjes : ZND 40 (1942) : N139p; mageritteke : ZND 40 (1942) : K346p; magrietsən : WVD 104 (1998) : I192p; magəritəkəs : ZND 40 (1942) : O174a; Margerietekens : PÔque 1896 : K244p, P171p; margerietje : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; margerietjes : MI 17 (1949) : K060p; ZND 34 (1940) : K268p; margerietke : ZND 40 (1942) : P062p; margeritteke : ZND 40 (1942) : P014p; margri:tsə : ZND 40 (1942) : Q088p; margri:tsə : ZND 40 (1942) : Q088p; margriet(je)# : WVD 104 (1998) : H016p, H046p, H084p, I199p, I241p, I257p, I272p, N045p, N075p, N115p; margrieteke : ZND 40 (1942) : K357p; margrietje : Cottenie 1949-50 : P171p; MI 17 (1949) : D005p, E109p; ZND 40 (1942) : O009p, P184p; margrietjes : Janssen 1983 : Q169p; MI 49B (1974) : I241p; ZND 40 (1942) : I255p, P076p; margrietse : ZND 40 (1942) : I241p; margrietsjə : Van Laere 2000 : I146p, I177p, I179p, I181p; margritekes : ZND 40 (1942) : K359p, P137p; margritkə : ZND 40 (1942) : P134p; margritkə : ZND 40 (1942) : P134p; margritteke : ZND 40 (1942) : P020p, P088p, P096a; margritəkə : WLD I.05 (1994) : K357p, K359p, P210a; margritšə : WLD I.05 (1994) : Q088p, Q113p; margueritjes : ZND 40 (1942) : Q003p; margueritteke : MI 49B (1974) : P210a; marguerittekes : ZND 40 (1942) : P145p; margəritjə : WLD I.05 (1994) : P212p, Q001a; mərgritjə : WLD I.05 (1994) : L312p, L314p, P184p; margrīētkə* : ZND 40 (1942) : I180p
Mariabloem
Mariabloemetje mariableumken : Hulshof/Schaars 1992 : M006p; MI 17 (1949) : G280p; mariableumkes : Anon. Vragender M 007* (zj) : M007q; Gigengack 1979 : G257p; Van Wijk 1979 : M006p; mariableumpkes : MI 17 (1949) : G209p; mariabloempje : MI 17 (1949) : M007q; mariabloempjes : MI 17 (1949) : K128a, K143p.
mariabloemetje mariablumke : N 92 (1982) : Q117a.
Mariabloemetje mariablumpke : Goossens 1981 : Q117a.
mariabloemetje mariablømkə : WLD I.05 (1994) : Q117a; mariejenbleumkes : Bezoen 1948 : => Ov-O.
Mariabloemetje marijabluməkəs* : ZND 40 (1942) : P023p.
mariŰnbloemetje marriŰn bleumken : MI 17 (1949) : M015p; marriŰnbleumkes : Meinen 1972 : M013p; marÝebleumken : MI 17 (1949) : G285p
marlief
marlief Marlieven : PÔque 1896 : K328p
meel-bloem
melebloemetje meele-blumkes : ZND 40 (1942) : P119p
meel-zoet
meelzoete Meelzoeten : PÔque 1896 : P037p.
meelzoetje maelzńodje : Houx e.a. 1968 : L270p; maelzń÷dje : Alsters e.a. 1993 : L271p; Alsters-van der Hor 1987 : L271p; Alsters-Van der Hor 1987 : L271p; maelz÷dje : Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; maelz÷÷dje : MI 17 (1949) : L271p; mael’zńodje : Houx e.a. 1968 : L270p; me'(ə)lzutəkəs : ZND 40 (1942) : P099p; me:əlzusjə* : MI 17 (1949) : Q222p; me:əlzy:təkə : ZND 40 (1942) : P109p; me:lzoe:tjə* : MI 17 (1949) : L271p; me:lzoe:tjə* : MI 17 (1949) : L271p; me:lzytəkə : ZND 40 (1942) : P037p; me:lzytəkə : ZND 40 (1942) : P037p; me:əlzusjə* : MI 17 (1949) : Q222p; me:əlzy:təkə : ZND 40 (1942) : P109p; meeal zuutjes : MI 17 (1949) : M041p; meelzoeteken : Claes 1904 : => VBrab-O; Meelzoetekens : PÔque 1896 : K312p, P102p, P143a, P147p; meelzoetekes : ZND 40 (1942) : P144p; meelzoetje : Rutten 1890 : => BLimb-Z; meelzuteke : MI 49B (1974) : P030p, P155p; Meelzutekens : PÔque 1896 : P041p; meelzuutəkə : ZND 40 (1942) : P111p; meelzuutje : Cottenie 1949-50 : P145p; meelzuutəkə : ZND 40 (1942) : P111p; mei:lzy:təkə* : ZND 40 (1942) : P094p; meilzŘtekes : ZND 40 (1942) : P096a; mejəlz°:təkes : ZND 40 (1942) : P155p; mejəlzø:təkes : ZND 40 (1942) : P155p; meulzeutjə : MI 17 (1949) : L381b; meŰl’zus-je : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; me’(ə)lzutəkəs : ZND 40 (1942) : P099p; mieelzuutteke* : MI 49B (1974) : P146p; milzuutje : MI 17 (1949) : L264p; miŰlzuteke : ZND 40 (1942) : P146p; mńel-za÷tje : MI 17 (1949) : L271p; mńelza÷tjes : Anon. Venlo L 271 (zj) : L271p; Van Daelen 1933-41 : L271p; mÚəlzusjə : MI 17 (1949) : Q222p; mÚəlzusjə : MI 17 (1949) : Q222p; mŔlzeutje : MI 17 (1949) : L271p.
melezoetje meeləzeutjə : ZND 40 (1942) : Q007p; meelezń÷djes : Zits 1986 : L432p; Zits 1989 : L432p; meeləzeutjə : ZND 40 (1942) : Q007p
meelzaad
meelzaadje mēəlzø͂ͅtjə : Janssen 1964 : L424p
meelzoen
meelzoentje me:lzuuntjen : MI 17 (1949) : G278p; meelzuuntjes : MI 17 (1949) : M046p
meerhoed
meerhoedje meerheudsje : Bollen 1987 : Q013p
meers-bloem
meersbloem meerschbloem : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; mischblomme : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p.
meersbloemetje me:sbloemekies : ZND 40 (1942) : O228p; me:sbluməkəs* : MI 49B (1974) : O064p; meersbloemeke : MI 49B (1974) : O061p; Meerschbloemekens : PÔque 1896 : I241p; meerschblommeke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; meesbloemekes : ZND 40 (1942) : O130p; Meŕsblomkes : PÔque 1896 : O004p; miəsbluməkən : ZND 40 (1942) : O214p; mieisblommeken : ZND 40 (1942) : O152p; misbloemkes : ZND 40 (1942) : N043p; misblommekes : ZND 40 (1942) : I236p; Mizbloemekes : PÔque 1896 : O086p; məje:sbloiməkəs* : ZND 40 (1942) : O157p
meerzoet
meerzoetje mairzeutje : MI 17 (1949) : L269p; me:rzoe:tjə* : MI 17 (1949) : L269a; me:rzoe:tjə* : MI 17 (1949) : L269a; mń:rz÷:dje* : MI 17 (1949) : L269p; mŔŔrzoetsje : MI 49B (1974) : Q010p
mei-bloem
meibloem maaiblomme : MI 17 (1949) : K182p; mai bloem : MI 17 (1949) : E024a; maibloem : MI 17 (1949) : E026a, E030q, E035b; maiblom : MI 17 (1949) : I139p; mei bloem : MI 17 (1949) : E177p; mei-, meiebloem(etje)# : WVD 104 (1998) : I142p, I166p, O116p; mei-bloeme : MI 17 (1949) : F073p; meibloem : MI 17 (1949) : F170e, F190p; meibloemen : MI 17 (1949) : M043p; meiblom : MI 17 (1949) : E233p; meiblomme : Ebbinge Wubben 1907 : F086p, F087p; MI 17 (1949) : I084a; meibloom : MI 17 (1949) : G174p, G204p.
meibloemetje meͅi̯bl"mkə : WLD I.05 (1994) : L318b, L373p, L378q, L381a, L382p, L431p, Q031p, Q032a, Q032b, Q100p; meͅi̯bl"mpkə : WLD I.05 (1994) : L289a, L289h, L320p; meͅi̯bløͅmkə : WLD I.05 (1994) : Q101p; meͅi̯bly(3)̄mkə : WLD I.05 (1994) : L329p; meͅi̯blumkə : WLD I.05 (1994) : L358p, Q088p; meͅi̯blymkə : WLD I.05 (1994) : L210p, L211p, L214p, L214a, L215p, L215a, L217p, L245b, L246a; meͅi̯blympkə : WLD I.05 (1994) : L244c; meͅi̯blømkə : WLD I.05 (1994) : L214a, L245b, L246b, L282p, L286p, L291p, L295p, Q101a; meͅi̯blømpkə : WLD I.05 (1994) : L290p, Q195p; meͅi̯lblømkə : WLD I.05 (1994) : L386p; maaibleumken : MI 17 (1949) : G173q; maaibloemeke : Kooiman 1990 : K127p; maaibloemke : MI 17 (1949) : K141p, K164p; maaibloempie : MI 17 (1949) : E028a, E035p, E057p, E061a; Pannekeet 1984 : => NHol-N; maaiblommeke : MI 17 (1949) : I116c, I142p, K182p; Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; Van Gestel 1987 : K161a, K182p; Van Gestel 1996 : K182p; maaiblommeken : MI 17 (1949) : I141a; maaiblommukku : MI 17 (1949) : K188a; maaibloumpie : MI 17 (1949) : C159p; maaibloumpien : Ter Laan 1929 : => Gro; maaibluumkə : MI 17 (1949) : L280p; maaibluumke : MI 17 (1949) : K197p, K215p, L099p, L280p; maaibluumkes* : MI 17 (1949) : L279p; maaibluumkə : MI 17 (1949) : L280p; maaibluumpke : MI 17 (1949) : L240p; maajbluumke : Naaijkens 1992 : K197p; mabluməkəs : ZND 40 (1942) : P023p; mabluməkəs : ZND 40 (1942) : P023p; maebloməkə : Van Laere 2000 : I144p, I147a, I148p, I150p; maei bloemeke͂s : N 92 (1982) : K127p, K127a; maejblŭŭmkə : N 92 (1982) : L241a; mai bloempie : MI 17 (1949) : E032p; maibleumke : MI 17 (1949) : G177b; maibleumkes : Gigengack 1979 : G153p, G181a; maibloemke : MI 17 (1949) : E014a, E036p; maibloemkes : MI 17 (1949) : L226p; maibloempie : MI 17 (1949) : E032a, E036p, E037p, E059p, E060p, E075p, E085p; maiblomməken* : MI 17 (1949) : I139p; maiblommeken : MI 17 (1949) : I116b; maibloumpie : MI 17 (1949) : C148a, C150p; maibloumpies : Beukema 1992-94 : C119p; maiblumpi : MI 17 (1949) : E032a; maiblumsje : MI 17 (1949) : Q121p; maiblymkəs* : MI 17 (1949) : L144a; maiblymkəs* : MI 17 (1949) : L144a; maiblŘmkes : MI 17 (1949) : L264p; maibl°imkən* : MI 17 (1949) : G177b; mai̯blømkə : WLD I.05 (1994) : L298p; mai̯blømšə : WLD I.05 (1994) : Q121p; me:jblomki* : ZND 40 (1942) : N038p; meblumke : ZND 40 (1942) : L286p; mee.jblu.mke : Achten/Achten 1996 : Q001p; meeblumkes : ZND 40 (1942) : P055p; meeblumpke : ZND 40 (1942) : P117p; meeibluumkə* : MI 17 (1949) : L200p; meeibluumkə* : MI 17 (1949) : L200p; mei bleumpke : MI 17 (1949) : L320p; mei bloemetjes : MI 17 (1949) : I082p, I082a; mei blommeke : MI 17 (1949) : I079p; mei blommetjes : MI 17 (1949) : I082p, I082a; mei-, meiebloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H119p, I136p, I138p, N016p, O133p; mei-bloem-pie : MI 17 (1949) : G058p; mei-blompien : MI 17 (1949) : G075p; mei-blumke : MI 17 (1949) : L295p; mei-blűmpie's : MI 17 (1949) : G113a; mei:-blűmke* : MI 17 (1949) : L147p; mei:bleumkəs* : MI 17 (1949) : L381a; mei:bleumkəs* : MI 17 (1949) : L381a; meibleemke : ZND 40 (1942) : L358p; meibleu:mkə* : MI 17 (1949) : G279a; meibleumk'n : MI 17 (1949) : G181a; meibleumkə : MI 17 (1949) : G200p; meibleumke : Diederen 1993 : Q101p; MI 17 (1949) : G173p, G174q, G177p, G177a, G179p, G200p, G206a, G211p, G233p, L373p, L378q, L382p, L386p, Q031p, Q100p; meibleumke* : MI 17 (1949) : G206p; meibleumken : MI 17 (1949) : G143q, G173q, G182p, G199p, G231p; meibleumkes : Gigengack 1979 : G143p, G176p, G178p, G200p, G204p, G211p, G258p; meibleumpie : MI 17 (1949) : G139p; meibleumpke : MI 17 (1949) : L289p, L289a, L289q, L289h, L431p; meibleumpken* : MI 17 (1949) : M011p; meibleumpkes : MI 17 (1949) : M013p; meibleűmken : MI 17 (1949) : G255p, G259p; meibloem : MI 17 (1949) : G095p; meibloemeken : ZND 40 (1942) : I146p; Meibloemekens : PÔque 1896 : K310p; meibloemetje : MI 17 (1949) : E233p, I066p, I081p; meibloemke : MI 17 (1949) : K161a, K182p, K187p, L180p, L184p, L186p, L190p, L236p; MI 49B (1974) : K355p; ZND 40 (1942) : N078p; meibloemkes : MI 17 (1949) : L258p; meibloempi'n : MI 17 (1949) : G002q; meibloempie : MI 17 (1949) : C176q, C185p, E035p, E035q, E036p, E040p, E049p, E058p, F075p, F076p, G007p, G010p, G011p, G024p, G028p, G048p, G050a, G050q, G074a, G075p, G091a, G118p; meibloempien : Kuik 1976 : => Dre; MI 17 (1949) : F052a, F062p, F063p, F063q, F072p, F073p, F073a, F075p, G002p, G002a, G002q, G028q, G052p, G054a, G075p, G078p, G089p, G091p, G091j, G095p, G095q; meibloempies : MI 17 (1949) : G028a, G033p, G058p; meibloempjə* : MI 17 (1949) : F170b; meibloempje : MI 17 (1949) : E031p, E032a, E036p, E056p, E057p, E058p, E075p, E084a, E121p, E142p, F050b, F051p, F065p, F140p, F144c, F170p, F170e, F186p, G002q, G011p, G032b, G035p, G039p, G047p, G050p, G075p, G075b, G075c, G207p, K183p, L100p, L186q, L263a; ZND 40 (1942) : K274p; meibloempjes : MI 17 (1949) : F075p, F171p, G081a, K128a, K143p; meibloemtje : MI 17 (1949) : F185a; MI 49B (1974) : O028p; Meibloemtje : PÔque 1896 : N067p; meibloməgə* : MI 17 (1949) : I070p; meibloməkən : WVD 104 (1998) : I116p; meiblomətjə : WVD 104 (1998) : I107p, I138d; meiblomke : ZND 40 (1942) : N039p; meiblomkens : ZND 40 (1942) : N045p; meiblomkes : ZND 40 (1942) : H119p; meiblommətjə : MI 17 (1949) : I067p; meiblommeke : MI 17 (1949) : I078p, I079p, K173p, K173a, K174p, K188p; Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; meiblommeken : Cornelissen 1936-38 : => Antw; ZND 40 (1942) : I255p; meiblommekes : ZND 40 (1942) : K195a; meiblommetje : MI 17 (1949) : I061p, I065p, I113p, I117p; meiblommetjes : MI 17 (1949) : I073p, I140p; meiblompie : MI 17 (1949) : C184q, F087p, G076b; meiblompien : MI 17 (1949) : F086p, G074p, G089p; meiblompies : MI 17 (1949) : F087p; meiblompin : MI 17 (1949) : F086p; meibloumke : MI 17 (1949) : C192p; meibloumpie : MI 17 (1949) : C148p, C184p; meiblu:mke* : MI 17 (1949) : L329p; meiblumke : MI 17 (1949) : L144a, L214a, L245b, L246b, L291p, L298p, Q101a; ZND 40 (1942) : Q088p; meiblumke* : MI 17 (1949) : L186p; meiblumki : ZND 40 (1942) : N038p; meiblumkies : Janssen 1983 : L315p, L316p; meiblumpke : MI 17 (1949) : L290p, Q195p; meibluumkə* : MI 17 (1949) : L185p; meibluumke : MI 17 (1949) : L145p, L209a, L214p, L281p, L281q; Van der Voort 1973 : L214p, L214a, L215p, L217p, L245b, L246a; meibluumke* : MI 17 (1949) : L151p; meibluumken : MI 17 (1949) : L180p; meibluumkes : Gooren 1974 (corr.) : L217p; meibluumkə* : MI 17 (1949) : L185p; meibluumpie : MI 17 (1949) : G112q, G118p, G138p; meibluumpien : MI 17 (1949) : F149p; meibluumpke : MI 17 (1949) : L210p; meiblymken : ZND 40 (1942) : L282p; meibl˛mmekes : N 92 (1982) : K127p, K127a; meibl÷mke : MI 17 (1949) : G153p, L147p, Q101p; meibl÷÷mke : MI 17 (1949) : G234p; meiblűmke : MI 17 (1949) : K171p; meiblŘmke : MI 17 (1949) : L185p, L211p, L215a; meiblŘmpkə* : MI 17 (1949) : L244c; meiblŘmpkə* : MI 17 (1949) : L244c; meiebloemekes : ZND 40 (1942) : P093p; meiiblumkəs : ZND 40 (1942) : N042p; meijbleumke : Kooijman 1985 : L318b; MI 17 (1949) : Q032a; meijbleumken : MI 17 (1949) : G197p; meijbloempie* : MI 17 (1949) : F051p; meijbloempjes : MI 17 (1949) : F142a; meijblumki* : ZND 40 (1942) : N038p; meijbl÷mpkes : MI 17 (1949) : L145a; mejbluumke : Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; mijbluumke : MI 17 (1949) : L180b; mēblømkə : WLD I.05 (1994) : P055p, P117p, Q001p; mēəlblømkə : WLD I.05 (1994) : P119p; mÓÓibluumke : Hoppenbrouwers 1996 : L280p; mŔij-bluumke : MI 17 (1949) : L183q; mŔijblŘmke : MI 17 (1949) : L180m; mŔjblumke : MI 17 (1949) : L145p; mŔjbluumke : MI 17 (1949) : L099p; Swanenberg/Swanenberg 1996 : L144p; mŔjebleumkes : Janssen 1983 : Q078p; mŔŔbloməkə : WVD 104 (1998) : I143b, I144a; mŕblommeke : Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; mŕjbluumke* : MI 17 (1949) : L178a.
meiebloemetje meiebloemekes : ZND 40 (1942) : P093p; meieblommetje : MI 17 (1949) : I099p; meiebl÷mke : N 92 (1982) : Q020p; meijəblomətjə* : MI 17 (1949) : I097p; me´-e-blommetje : MI 17 (1949) : I099p.
meiesbloemetje məje:sbloiməkəs* : ZND 40 (1942) : O157p.
meitjebloem maaitjebloum : MI 17 (1949) : G014a
mei-klokje
meiklokje maigl÷ksje : MI 17 (1949) : Q121p; mai̯qløͅkšə : WLD I.05 (1994) : Q121p; meiklokje : MI 49B (1974) : I147p
mei-zoet
meiezoetje m(ei)jəzyətjə : ZND 40 (1942) : P195p; mei:əzyətsə* : ZND 40 (1942) : P120p; meiez÷tje : ZND 40 (1942) : P188p.
meilzoetje mei:lzy:təkə* : ZND 40 (1942) : P094p; meilzŘtekes : ZND 40 (1942) : P096a.
meizoet meizeute : MI 17 (1949) : Q208p; meizuut : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw-O.
meizoete meͅi̯z"tə : WLD I.05 (1994) : Q208p.
meizoetje m(ei)jəzyətjə : ZND 40 (1942) : P195p; meͅlz"tjə : WLD I.05 (1994) : L270p, L271p, Q007p; meͅi̯eͅzɛ̄tjə : WLD I.05 (1994) : P188p; meͅi̯rz"tjə : WLD I.05 (1994) : L269p; meͅi̯z"tjə : WLD I.05 (1994) : L293p, L318b, L430p, Q021p, Q036p, Q038p, Q073p; meͅi̯z"tə : WLD I.05 (1994) : Q208p; meͅi̯z"tšə : WLD I.05 (1994) : Q099p, Q196p; meͅi̯z"i̯tjə : WLD I.05 (1994) : L250p; meͅi̯zøͅtjə : WLD I.05 (1994) : L250p, L296p, L298p; meͅi̯zøͅtšə : WLD I.05 (1994) : Q095p, Q099p, Q101p, Q203p; meͅi̯zøͅi̯tšə : WLD I.05 (1994) : Q096a, Q102p, Q113p; meͅi̯zytjə : WLD I.05 (1994) : L215p, L318b; meͅi̯zø͂ͅtjə : WLD I.05 (1994) : Q020p, Q034p, Q111q; meͅi̯zōͅtšə : WLD I.05 (1994) : Q095p; maaizuutjes : Anon. Gameren K 116 (zj) : K116p; maizoetje : MI 17 (1949) : L208a; maizuutje : MI 17 (1949) : L263a; mai’zus-je : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; meəzusjə : MI 17 (1949) : Q222p; me:.zyə:tsjə* : MI 49B (1974) : Q074p; me:.zyə:tsjə* : MI 49B (1974) : Q074p; me:əzusjə* : MI 17 (1949) : Q222p; me:jdzjy:kə : ZND 40 (1942) : P161p; me:jdzjy:kə : ZND 40 (1942) : P161p; me:zietsjə : ZND 40 (1942) : Q086p; me:zietsjə : ZND 40 (1942) : Q086p; me:zytje : ZND 40 (1942) : Q071p; me:z°itsən* : ZND 40 (1942) : Q071p; me:zŏitsən* : ZND 40 (1942) : Q071p; me:əzusjə* : MI 17 (1949) : Q222p; mee.jzuuteke : Achten/Achten 1996 : Q001p; mee.zejtsje : Staelens 1982 : Q002p; meeəzuutsje : ZND 40 (1942) : P188p; meejzeutsje : ZND 40 (1942) : P121p; meejzuutjes : Janssen 1983 : Q072p; meezeetje : MI 49B (1974) : Q075p; meezeuetjes* : ZND 40 (1942) : Q078p; meezeutches : Janssen 1983 : Q155a, Q164p; meezietjes : ZND 40 (1942) : P055p; Meezoetekens : PÔque 1896 : K346p, K351p, K353p, P025p, P037p, P038p, P093p, P118b, Q099p; meezutekes : Janssen 1983 : K353c, Q001p; meezutje : ZND 40 (1942) : P050p; meezuutjes : Janssen 1983 : P058p; meezuutjŰs : Achten 1995 : Q077p; meezuwtje : ZND 40 (1942) : Q074p; meeəzuutsje : ZND 40 (1942) : P188p; mei zeuitjes : MI 17 (1949) : L250p; mei z÷dje : MI 17 (1949) : L296p; mei-zeutsje : MI 17 (1949) : Q196p; mei:əzyətsə* : ZND 40 (1942) : P120p; meiezuŰtjes : Janssen 1983 : P189p; meijezuudjes : ZND 40 (1942) : P119p; meijzeu:tje : Kats 1985 : L329p; meijzuutje : Kooijman 1985 : L318b; meijzń÷dsje : Endepols 1955 : Q095p; meizeudsche* : MI 17 (1949) : Q099p; meizeutche* : MI 17 (1949) : Q099p; meizeutje : MI 17 (1949) : L293p, L318b, Q021p, Q036p; meizeutjes : MI 17 (1949) : Q038p; Meizeutjes : PÔque 1896 : K307p; Meizieutjes : PÔque 1896 : O207p, Q162p, Q163p, Q173p, Q174p, Q176a, Q177p, Q180p, Q181p, Q182p; MeiziŔtjes : PÔque 1896 : Q162p; Meizodjes : PÔque 1896 : P137p; Meizoetekens : PÔque 1896 : L355p, P028p; meizoetekes : MI 49B (1974) : P163p; meizoetje : Cottenie 1949-50 : Q002p; MI 17 (1949) : L180a; Rutten 1890 : => BLimb-Z; WLD I.05 (1994) : Q002p; ZND 40 (1942) : L312p; meizoetje* : MI 49B (1974) : P092p; meizootje : N 92 (1982) : Q020p; meizuidjes : ZND 40 (1942) : Q073p; meizuidsje : MI 17 (1949) : Q096a; meizuitsche : MI 17 (1949) : Q102p; meizutekes : Janssen 1983 : K359a; meizutje : ZND 40 (1942) : L312p, L314p; meizutsche : MI 17 (1949) : Q203p; meizutsje : MI 17 (1949) : Q099p; meizuutches : Janssen 1983 : L282p; meizuutje : MI 17 (1949) : L067p, L119p; meizuutju : MI 17 (1949) : L263p; meizá͂÷tje : N 92 (1982) : Q027p; meizńotje : MI 17 (1949) : Q111q; meizń÷dje : Geurts 1988 : L381p; MI 17 (1949) : Q034p; meizń÷dsje : Endepols 1955 : Q095p; Olterdissen 1926 : Q095p; Veldeke 38 (1963) : Q095p; meizń÷dsjes : De Boer/Soons 1988 : Q095p; meizń÷tje : MI 17 (1949) : Q020p; Schelberg 1979 : Q020p; meizŔudje : MI 17 (1949) : L430p; meiz÷dje : MI 17 (1949) : L250p; meiz÷tje : MI 17 (1949) : L298p; meiz÷tsje : MI 17 (1949) : Q101p; meiz˙tsje : NeigemŔnneke 1995 : Q002p; meiz°tjəs* : ZND 40 (1942) : Q156p; meizŏtjəs* : ZND 40 (1942) : Q156p; mīzītskə : WLD I.05 (1994) : P056p; mezuutje : MI 17 (1949) : K183p; Mezuutjes : PÔque 1896 : K315p; meəzusjə : MI 17 (1949) : Q222p; mi:ə-zusjə* : MI 17 (1949) : Q222p; mi:əzi:dəkəs : ZND 40 (1942) : P089p; mi:ə-zusjə* : MI 17 (1949) : Q222p; mi:əzi:dəkəs : ZND 40 (1942) : P089p; miezi:dəkəs* : MI 49B (1974) : P088p; miezi:dəkəs* : MI 49B (1974) : P088p; MiezitŰkes : PÔque 1896 : P088p; miəzøšə : WLD I.05 (1994) : Q222p; mēͅrzūtjə : WLD I.05 (1994) : L269a; mēͅrzūtšə : WLD I.05 (1994) : Q010p; mēͅrzø͂ͅtjə : WLD I.05 (1994) : L269p; muurzutekes : Janssen 1983 : K361p; muzutekes : Janssen 1983 : L414p; mēlzūtjə : WLD I.05 (1994) : L271p; mēləzø͂ͅtjə : WLD I.05 (1994) : L432p; mēz"ti : WLD I.05 (1994) : Q253p, Q259p; mēz"tšə : WLD I.05 (1994) : P121p; mēzy(3)̄tjə : WLD I.05 (1994) : P119p, Q074p; mēzītjə : WLD I.05 (1994) : P055p; mēzītšə : WLD I.05 (1994) : Q086p; mēzø͂ͅi̯tšə : WLD I.05 (1994) : Q071p, Q156p; mēzøtjə : WLD I.05 (1994) : P050p, Q078p; mēzētjə : WLD I.05 (1994) : Q075p; mēəlzøšə : WLD I.05 (1994) : Q222p; mēəz"tjə : WLD I.05 (1994) : Q192p; mēəzøšə : WLD I.05 (1994) : Q222p; mŔijzŰudsje : Jaspars 1979 : Q193p; mŔizy¨dsjŰ : Stevens 1986 : Q162p; mŔizń÷dse* : Houben 1905 : Q095p; mŔjzuutje : MI 17 (1949) : L064a; mŔzietsje : MI 49B (1974) : Q086p; mŔzukes : Janssen 1983 : K317a; mŔŔjzuutje : Van Rijen 1993 : K183p; mɛ̄lzōͅtjə : WLD I.05 (1994) : L271p; mɛ̄əzyi̯tšə : WLD I.05 (1994) : P120p, P188p, P195p, Q074p; meͅizyətšə* : Smets 1966 : P213p.
mezoetje mezuutje : MI 17 (1949) : K183p
meibloem
meibloemetje meiblommeke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
meidjuneke
meedjuneke meedjuneke : ZND 40 (1942) : P161p.
meidjuneke meedjuneke : ZND 40 (1942) : P161p
meierbloem
meierbloem meierblom : Timmer 1982 : => NHol-Tex.
meierbloemetje meierblommetje : MI 17 (1949) : I100p; meierblompie : MI 17 (1949) : A007p
meihaan
meihaantje mēhintjə : WLD I.05 (1994) : P220p
meihoed
meihoedje meehieutje : MI 49B (1974) : P220p; meehudje : ZND 40 (1942) : P219p; meerheutches : Janssen 1983 : Q013p; meihoedje : MI 17 (1949) : L262p; meihudjes : ZND 40 (1942) : P172p; meihutje : Goossens 1981 : Q117a; N 92 (1982) : Q117a; mejheudsjes : Theunissen 1979 : Q198p; mŔihy¨tsjŰ : Stevens 1986 : Q162p; mŔjeutches : Janssen 1983 : P176b; mŔjhuutches : Janssen 1983 : P182p
meihoofd
meihoofdje meͅi̯høtjə : WLD I.05 (1994) : P172p, P219p, Q117a, Q198p; meͅi̯høtšə : WLD I.05 (1994) : P176p; mēhi"tjə : WLD I.05 (1994) : P220p
meikoe
meikoetsje meikutsjə : ZND 40 (1942) : P176p; meikutsjə : ZND 40 (1942) : P176p
meileief
meieliefje Meielievekens : PÔque 1896 : O086p, O087p, O090p
meilief
meiliefje Meilievekes : PÔque 1896 : O086p, O087p, O090p
meiliefje
meiliefje meilifkən : ZND 40 (1942) : I190p
meimaandzoen
meimaandzoentje meimaondzuuntje : MI 17 (1949) : F129p; meimezŘŘntie : MI 17 (1949) : F113p
meisjots
meisjots meisjots : Cottenie 1949-50 : Q162p; MI 17 (1949) : Q162p
meizoen
meizoem meizeum : MI 17 (1949) : F108p, F109p.
meizoempje mei:zuumpke* : MI 17 (1949) : L152p; meiseumpies : MI 17 (1949) : F074p; meizeumpien : MI 17 (1949) : F074p; meizeumpje : MI 17 (1949) : F108p, F124a; meizeumtjəs : MI 17 (1949) : F124p; meiziemkes : Janssen 1983 : L355p; meizoempien : MI 17 (1949) : F074p; meizoempje : MI 17 (1949) : F122p; meizuumpien : MI 17 (1949) : F090p.
meizoen meͅi̯zun : WLD I.05 (1994) : L332p; meizoen : MI 17 (1949) : L332p.
meizoentje meͅi̯z"ntjə : WLD I.05 (1994) : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p, L327p, L328p, L330p, L375p, L377p, Q031p, Q036p; meͅi̯zuntjə : WLD I.05 (1994) : L115p, L244c, L248p, L269p, L288a, L289p, L290p, L291p, L318p, L318b, L377p, L381p, L381b, L387p, L434p, Q162p; meͅi̯zyntjə : WLD I.05 (1994) : L192a, L215a; ma.jzu.ntjə : MI 17 (1949) : L005p; ma.zuntjə : MI 17 (1949) : L051p; ma:izoentje* : MI 17 (1949) : L012p; maaizoentjə* : MI 17 (1949) : K104a; maaizoentje : MI 17 (1949) : K040p, K104p, K116p, K133d, K141p, L045p, L240p; maaizundje : MI 17 (1949) : K148p; maaizuntje : MI 17 (1949) : K105p; maaizuuntje : MI 17 (1949) : K115p, L040p, L043p, L046p; mae:izuuntjə* : MI 17 (1949) : L148p; mae:izuuntjə* : MI 17 (1949) : L148p; mae:jzuuntje* : MI 17 (1949) : L153p; maeizynCə* : MI 17 (1949) : L153p; maeizyntjes* : MI 17 (1949) : K170p; maezuntje : MI 17 (1949) : L088p; maizoentje : MI 17 (1949) : E021p, E085p, K104a, L264p; maizuuntje : MI 17 (1949) : L102p, L152p; majzuncə : MI 17 (1949) : L241p; majzuncə : MI 17 (1949) : L241p; me:əzuuntjə* : MI 17 (1949) : L090p; me:izoentje* : MI 17 (1949) : L148p; me:jzuuntje* : MI 17 (1949) : L103p; me:jzyntjə* : MI 17 (1949) : L103p; me:jzyntjə* : MI 17 (1949) : L103p; mei zeuntje : MI 17 (1949) : L328p; mei zoentje : MI 17 (1949) : L112p; N 92 (1982) : L237p; mei zuntje : MI 17 (1949) : L112p; mei-zeuntien : MI 17 (1949) : G113p; mei-zeuntje : MI 17 (1949) : L327p; mei-zoentje : MI 17 (1949) : K146p; mei-zuuntje : MI 17 (1949) : L017p, L106p; mei-zuuntje* : MI 17 (1949) : M042a; mei-zuuntjen : MI 17 (1949) : F178p; mei-zuuntjes : MI 17 (1949) : F178p; mei:zuumpke* : MI 17 (1949) : L152p; meijzoentje : MI 17 (1949) : L183p; meijzoentjes : MI 17 (1949) : L145a; meijzuuntje : MI 17 (1949) : L148p; meijzuuntjes* : MI 17 (1949) : L145a; meiseuntje* : MI 17 (1949) : L330p; meizeuntie : MI 17 (1949) : F095c, F096q, F100a, F129b; meizeuntien : Ebbinge Wubben 1907 : F086p, F087p; Kleusien 1978 : F095p; MI 17 (1949) : F066p, F067p, F083p, F085p, F087a, F090p, F102p, F102a, F118p, G168p; Scholtmeijer 1990 : F066p; meizeuntien* : MI 17 (1949) : F118p; meizeunties : MI 17 (1949) : F070p, F087p, F105q, G195b; MI 42 (1967) : F089p; Wentzel 1973 : => Geld-W; meizeunties* : MI 17 (1949) : F089p; meizeuntjə* : MI 17 (1949) : L375p; meizeuntje : Abrahams 1981 : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p; MI 17 (1949) : F132p, F138p, F153p, F174p, G224p, L292p, L322p, L325p, L328p, L377p, Q031p, Q036p; meizeuntje(n) : MI 17 (1949) : G252p; meizeuntje* : Beenen 1973 : L330p; meizeuntjen : MI 17 (1949) : F133p, F155p; Schaars/Agelink 1981 : F184p; meizeuntjes : MI 17 (1949) : F132p, F133p, F151p; meizeuntjn : MI 17 (1949) : F133p; meizeuntjə* : MI 17 (1949) : L375p; meizeuntsje : Diederen 1993 : Q101p; meizoentiə* : MI 17 (1949) : F136q; meizoentie : MI 17 (1949) : F107p; meizoentien : MI 17 (1949) : F085p; meizoentj's : Bergsma 1982 : F100p; meizoentjə : MI 17 (1949) : L017p; meizoentjə* : MI 17 (1949) : L076p, L244c; meizoentje : Anon. Diepenheim G 225 (zj) : G225p; Hugens-Verbrugge 1985 : I118p; MI 17 (1949) : E069p, E136p, E150p, E192p, E193p, E196p, F065p, F096p, F100p, F107q, F112a, F133p, F142p, F164p, F179p, F181p, F188p, F193p, F194p, F199p, F204p, G169p, G201p, G203p, G221p, G221a, G222p, G223p, G225p, G230p, G231p, G246p, G251p, G253p, G255p, K005p, K006p, K031p, K036p, K039p, K040p, K042p, K043p, K049p, K073p, K077p, K094p, K098p, K099p, K116p, K117p, K133a, K171p, K183p, K187a, L002p, L008p, L015p, L021p, L025p, L027p, L033p, L039p, L054a, L064p, L083p, L089p, L093p, L111p, L115p, L119p, L145p, L153p, L157p, L159p, L160p, L162p, L180a, L187p, L190p, L201p, L205p, L206p, L208p, L210p, L236p, L248p, L269p, L283p, L288a, L289p, L290p, L291p, L318p, L377p, L381p, L381b, L434p, M004p, M007p, M009p, M010p; MI 60A (1985) : G247q, L381p; Reumers 1987 : L387p; Van de Dool 1990 : K069p; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e; Weijnen hs.zj : L263p; ZND 40 (1942) : Q162p; meizoentje(n) : MI 17 (1949) : G252p; meizoentjen : MI 17 (1949) : F133p, F155p, F161p, G246p, G285p, M009p; meizoentjes : Gigengack 1979 : G197p, G198p; MI 17 (1949) : E158p, F089p, F131p, K187a, L268p, M015p; meizoentjie : MI 17 (1949) : K034p; meizoentjə* : MI 17 (1949) : L244c; meizoontje : MI 17 (1949) : F085p; meizoontjes : MI 17 (1949) : F089p; meizu:ntien* : MI 17 (1949) : F092p; meizuentien : MI 17 (1949) : F089p; meizuntjə* : MI 17 (1949) : G222p, L187p; meizuntjen : MI 17 (1949) : G227p, G246p; meizuntjes : MI 17 (1949) : L114p; MI 42 (1967) : L059p; meizuntjə* : MI 17 (1949) : L187p; meizuu:ntje* : MI 17 (1949) : F182p; meizuuntiən* : MI 17 (1949) : M042p; meizuuntie : MI 17 (1949) : F106q, F107q; meizuuntien : MI 17 (1949) : F066p, F068p, F090p, F096h, F104p, F107b, F112p, F112c, F113p; meizuuntien* : MI 17 (1949) : F115p; meizuunties : Vredenberg 1972 : F131p; meizuuntjə* : MI 17 (1949) : L076p; meizuuntje : Groothuis 1885 : => Geld-Z; MI 17 (1949) : F129p, F130p, F151p, F174p, F176p, F177b, F203p, L023p, L027p, L034p, L052p, L069p, L083p, L088p, L103p, L104p, L110p, L158p, L161p, L192a, M044p; Van Woerkom 1983 : => Geld-Z; meizuuntjen : MI 17 (1949) : F130p, F149p, F157p, F178a, F179p, F200p, F206p, G278p, M005p, M039p; meizuuntjes : MI 17 (1949) : F201p, L037p, L055p, M004p, M004a, M004b, M046p; meizuuntjes* : MI 17 (1949) : L076p; meizuuntjn* : MI 17 (1949) : M041p; meizu˙ntien : Bosch 1937 : F113p; Otten/Klein Kranenburg 1979 : F104p, F113p; meizuűntjen : MI 17 (1949) : G257p; meiz˛entje : MI 17 (1949) : F138p; meiz÷÷ntjen : MI 17 (1949) : G203p; meizűuntien : Van den Bremen-Van Vemde 1982 : F112p; meizűuntjen : MI 17 (1949) : G223a; meizŘntje : MI 17 (1949) : L187p, L215a; meizŘntjen : MI 17 (1949) : M002p; meizŘntjes : Hell 1991 : L075p; meiz°.nti.n* : MI 17 (1949) : F084p; mejzuuntjə* : MI 17 (1949) : L152p; mejzuuntjə* : MI 17 (1949) : L152p; mejzŘ:ntjə* : Bruijel 1901 : L080b; meuzuuntien : MI 17 (1949) : F087a; mezuntje : MI 17 (1949) : K184p; mezuntjes : MI 17 (1949) : K184p; mÓjzuuntje : MI 17 (1949) : L056p; mŔijzoentje : MI 17 (1949) : L180m; MŔizuuntje : MI 17 (1949) : L053p; mŔizuuntje : MI 17 (1949) : L152p; mŔizŘntje : Van der Wijst 1975-76 : L207p; mŔj-zoentjə : N 92 (1982) : L157p; mŔjzoentjə : MI 17 (1949) : L381b; mŔjzoentje : Swanenberg/Swanenberg 1996 : L144p; mŔjzoentjə : MI 17 (1949) : L381b; mŔjzuunties : MI 17 (1949) : F103p; mŔjzuuntje : Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; mŔjzŘntje : Vos/Van der Wijst 1996 : L207p; mŔŔjzuuntje : Elemans 1958 : L103p; mŕizu˙ntjə* : Van de Water 1904 : K120a; mŠizynCə* : MI 17 (1949) : L153p; mŠizyntjes* : MI 17 (1949) : K170p.
mezoentje mezuntjes : MI 17 (1949) : K184p
meizon
meizonnetje meizonnigie : MI 17 (1949) : K006p
meizuiver
meizuvertje meizuuvertien : Slingenberg 1935 : G074p; meizuvertie : MI 17 (1949) : G076b; meizuvertien : MI 17 (1949) : F064p, G074p; MI 42 (1967) : G074p
meizuur
meizuurtje meisuurties : Vos 1981 : F070p; mezuurtje : Van Ginneken 1916 : K183p
melkbloem
melkbloemetje meləkblumpi : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091p, E091b; melkbloemetje : MI 17 (1949) : E091p
mezel
mezeltje mezeltje : SGV (1914) : K168p
mezenhoed
mezenhoedje mezenheudje : MI 17 (1949) : Q015p
mezenhoofd
mezenhoofdje mezenheudje : MI 17 (1949) : Q015p; mēzənh"tjə : WLD I.05 (1994) : Q015p
moederlief
moederliefje mudərlifkən : ZND 40 (1942) : I265p; mudərlifkən : ZND 40 (1942) : I265p; mŏĕddərlĭĕfkən* : ZND 40 (1942) : I265p
molenzoet
molenzendje meulezendjes : MI 60A (1985) : L378p.
molenzoetje m"ləzoͅu̯tjə : WLD I.05 (1994) : L378p; m"ləzøͅtjə : WLD I.05 (1994) : L378p, L381b; møͅləzøͅtjə : WLD I.05 (1994) : L381p, L432p; meulezeudjes : MI 60A (1985) : L378p; meulez÷tje : MI 17 (1949) : L378p; m÷lez÷tje : MI 60A (1985) : L381p.
moolzoetje meulzeutjə : MI 17 (1949) : L381b
mosbloem
mosbloemetje mosbleumken : MI 17 (1949) : G197p
muziek
mieziekje mieziekskes : ZND 40 (1942) : P056p.
muziekje mieziekskes : ZND 40 (1942) : P056p
onze-vrouw-bloem
onze-vrouwe-bloemetje onze Vrouwe bloempjes* : ZND 40 (1942) : N120p
ossenoog
ossenoog ossenooge : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
paard-bloem
paardenbloem pieirəblumə : ZND 40 (1942) : P023p; pjaardəbloem : ZND 40 (1942) : Q002p; pjaardəbloem : ZND 40 (1942) : Q002p.
paardsbloem pi̯ārtsblum : WLD I.05 (1994) : Q002p.
paardsbloemetje pēršbløͅmkə : WLD I.05 (1994) : L355a
paas-bloem
paasbloem Pa(a)sch(e)bloeme : PÔque 1896 : H016p, N010p, N050p, N052p, N053p, N056p, N057p, N058p; paas(ch)blom : Joos 1900 : => OVla-NO; paasbloem : MI 49B (1974) : H051p; paasblom : MI 49B (1974) : N025p; paosblomme : MI 49B (1974) : H088p, H089p; paosblommen : MI 49B (1974) : H099p; paosbl˛m : Van Rijen 1993 : K183p; poasblomme : ZND 40 (1942) : H046p; poschbloemen : ZND 40 (1942) : P015p.
paasbloemetje Pa(a)sch(e)bloemtje : PÔque 1896 : N067p; Pa(a)sch(en)bloemtje : PÔque 1896 : N068p, N110p, N112p, N113p, N161p, N162p; paas-, pasenbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H016p, H051p, H084p, N018p, N033p, N117p; paasbloemeke : N 92 (1982) : K127p; paasbloemekes : Janssen 1983 : L312p; paasbloemke : Cottenie 1949-50 : H108p; paasblommeke : ZND 40 (1942) : I215p; Paaschbloemekens : PÔque 1896 : H005p, H091p, L312p; paaschbloemetjes : ZND 40 (1942) : H029p, N020p; paaschbloempje : ZND 40 (1942) : H024p; Paaschblomke(n)s : PÔque 1896 : O004p; paaschblommetjes : ZND 40 (1942) : H001p; paaschblomtjes : ZND 40 (1942) : H061p; paos blommetjes : ZND 40 (1942) : H010p; paosbleumke* : ZND 40 (1942) : L368p; paosbleumkes : Janssen 1983 : L417p; paosblomməkə* : MI 17 (1949) : K158a; paosblomməkə* : MI 17 (1949) : K158a; paoschblomtje : ZND 40 (1942) : H084p; peuschblemke : ZND 40 (1942) : L355p; poəsblomtse* : ZND 40 (1942) : H108p; po:sble:umke : ZND 40 (1942) : Q005p; poaschbleemke : ZND 40 (1942) : L360p; posblumtjəs : ZND 40 (1942) : N130p; pōͅsbl"mkə : WLD I.05 (1994) : L368p; pōͅsblēmkə : WLD I.05 (1994) : Q005p; pāšblumkə : WLD I.05 (1994) : L360p; p߲zbl˛məkə* : MI 17 (1949) : K175p; p߲zbl˛məkə* : MI 17 (1949) : K175p; p˘sbloimətji* : ZND 40 (1942) : H035p.
paasgebloem po:─Xmblumə* : MI 49B (1974) : H023p.
paasgebloemetje paəsgəbloimtjəs* : ZND 40 (1942) : H054p; paosghəbloimətjə* : ZND 40 (1942) : H007p; pasgəblomtjəs* : ZND 40 (1942) : H061p; po:sgəblumtjə* : ZND 40 (1942) : H095p.
paasjebloem poasjheblomme : Desnerck 1972 : H016p.
paasjebloemetje paosjeblomtjes : MI 49B (1974) : H084p.
pasenbloem paas-, pasenbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H100p; paaschebloemen : MI 49B (1974) : N022p; paascheblome : MI 49B (1974) : H016p; po:║əblomə* : MI 49B (1974) : N025p; poaschebloeme : MI 49B (1974) : N067p; poaseblom : Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; p˛˛schəblomə : WVD 104 (1998) : H046p, H046a; p˛˛sjəbloemə : WVD 104 (1998) : S015p, N051p, N054p, N112p, N150p; p˛˛sjəblomə : WVD 104 (1998) : N006p, N012p.
pasenbloemetje paas-, pasenbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H026p, H087p, H089p, N015p; paaschəblomtjə : WVD 104 (1998) : N102p; paascheblommetjes : De Langhe 1930-50 : H002p; ZND 40 (1942) : H002p; paoscheblompje : ZND 40 (1942) : H046p; poaschebloemekes : ZND 40 (1942) : P086p; poaseblommeke : ZND 40 (1942) : I215p; posəblumtjə* : ZND 40 (1942) : N115p; poschenblompje : MI 49B (1974) : H044p; Poschenblomptje : PÔque 1896 : H104p, H108p, H110p, H112p, N028p; pu:səblumpt─ə* : MI 49B (1974) : N015p; p˛˛əschəbloemtjə : WVD 104 (1998) : H049p; p˛˛schəbloemtjə : WVD 104 (1998) : N057p; p˛˛schəblomətjə : WVD 104 (1998) : H016p; p˛˛schəblomtjə : WVD 104 (1998) : H046p, H046a; p˛˛sjəblomtjə : WVD 104 (1998) : N061p.
pasigbloemetje possegblumtjə* : MI 49B (1974) : N067p
pÔquerette (fr.)
pÔquerette (fr.) pakəretə : WVD 104 (1998) : S014a; pÔquerette : ZND 40 (1942) : O178a.
pÔquerette-tje pəkəreitjə : ZND 40 (1942) : N130p
paraplu
parapluutje parapluutje# : WVD 104 (1998) : H123p
petunnie / metunnie
betunneke betunnekes : MI 17 (1949) : K166p, K183b
pinkster-bloem
pinksterbloemetje pinksterbloemetje# : WVD 104 (1998) : H016p
pis-bloem
pisbloem pisbloem : MI 49B (1974) : I241p; ZND 40 (1942) : P128p; pisblumə : ZND 40 (1942) : O140p
reine-marguerite (fr.)
reine-marguerite (fr.) reine-margeriete : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
reugel
reugel røͅgəl : WLD I.05 (1994) : L289p; r÷ggel : Maasen/Goossens 1975 : => BLimb-W; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e
schaap-bloem
schaapjebloem skiepke blo:m* : MI 17 (1949) : B117b; skiepkeblom : MI 17 (1949) : F035p, F036p; skypkəblom : MI 17 (1949) : F003q.
schapenbloem schaap'nblomme : MI 17 (1949) : F100p; schapeblom : MI 17 (1949) : B018p, K014p; scheipebloem : MI 17 (1949) : E050p; scheipenbloemen : MI 17 (1949) : E028a; skaepebloem : MI 17 (1949) : E010p; skapebloem : MI 17 (1949) : E073a; skapeblom : Buwalda 1975-79 : => Fri-Bildt; MI 17 (1949) : B018p, B020p, B021p; skeepeblomme : Van der Kooy 1937 : F002p; skeepeblˇmme : MI 17 (1949) : F002p; skeipəblom* : MI 17 (1949) : E019p; skeipe blom : MI 17 (1949) : E023p; skeipe-bloem : MI 17 (1949) : E047a; skeipeblom : MI 17 (1949) : E010p, E020p, E023p; skeipeblommen : MI 17 (1949) : E021p; skepeblomme : Blom 1981 : F002p; skiepəblom : MI 17 (1949) : F029a; skiepeblom : MI 17 (1949) : F001p, F005q, F038p; skiepkeblom : MI 17 (1949) : F010a; skijpe blom : MI 17 (1949) : E016p; skijpebloem : MI 17 (1949) : E028a, E032p; skijpeblom : Anon. Heerhugowaard E 028a (zj) : E028a; MI 17 (1949) : E021p; skipeblom : MI 17 (1949) : F040b; skjippəblom : MI 17 (1949) : B109a; skjýpəblˇm* : MI 17 (1949) : B082a; skjýpəbl˛m* : MI 17 (1949) : B046p; skÚÚpeblom : Timmer 1982 : => NHol-Tex.
schapenbloemetje schaopəbloempjə : MI 17 (1949) : F065p; schapebloempie : MI 17 (1949) : E047a; schapebloempje : MI 17 (1949) : E171p, F052a, K008p, K008q; schapenbloempie : MI 17 (1949) : E069p; schapenbloempje : MI 17 (1949) : E076p; schapublommetje : MI 17 (1949) : K008p, K008q; schoapebloempien : MI 17 (1949) : F042b; schŔpenbloempie : MI 17 (1949) : E047a; sch˛apebloempien : MI 17 (1949) : F043b; skaappebloemkje : MI 17 (1949) : B048p; skaopebloempie : MI 17 (1949) : F056p; skapebloemetje : MI 17 (1949) : E051p; skapebloemke : MI 17 (1949) : B048p; skapeblom(tsy) : MI 17 (1949) : B020p; skeeipebloempie : MI 17 (1949) : E025p; skeipe blompie : MI 17 (1949) : E023p; skeipebloemkes : MI 17 (1949) : E021p; skeipebloempie : MI 17 (1949) : E040a, E061p; skeipebloempies : MI 17 (1949) : E021p; skeipeblompie : MI 17 (1949) : E013p; skepebloempje : MI 17 (1949) : E070p; skiepəblomkə* : MI 17 (1949) : F040c; skiepeblomke : MI 17 (1949) : F029p; skiepeblomkes : MI 17 (1949) : F038p; skieppeblomke : MI 17 (1949) : B110p; skieppeblomkes : MI 17 (1949) : B107a; skijpeblompies : MI 17 (1949) : E013p; skipeblombke : MI 17 (1949) : F013b; sko:pəbloempie(n) : MI 17 (1949) : F057p; skoapebloempie : MI 17 (1949) : F052p; skoapebloempien : MI 17 (1949) : F043p; skß:pəbloemkə : MI 17 (1949) : B057p; sk˛˛pebloempien : MI 17 (1949) : F070p
schapenkruid
schapenkruid schapekruid# : WVD 104 (1998) : H024p
schoon
schoontje schoontjes : Beukema 1992-94 : C193p
sinksen-bloem
sinksenbloem sinksenbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H034p.
sinksenbloemetje sinksenbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H022p
sint-Jozef
sint-Jozefje sint-Jo:saefkən : ZND 40 (1942) : O070p
smoutbloem
smoutbloem smoetbloem : Cottenie 1949-50 : H112p, N029a; smoetblomə : WVD 104 (1998) : H013p; smoutbloemen : ZND 40 (1942) : O143p; smutbloim'n* : ZND 40 (1942) : H009p.
smoutbloemetje smoetblommetje : ZND 40 (1942) : H012p; smoetblommetjes : ZND 40 (1942) : H029p; smoutbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : H022p, H028p; smoutbloempje : Cottenie 1949-50 : H024p; smoutblommetje : MI 49B (1974) : H009p; smoutblomtje : MI 49B (1974) : H066p
steenbloem
steenbloemetje Steenbloemeke(n)s : PÔque 1896 : P129p
stiegebloem
stiegebloemetje stiejgge-bluiwmtien : MI 17 (1949) : G171p; stjiegebleumpie : MI 17 (1949) : G171p
straat-commŔre
straatkommeertje straatkommeertjes : Cottenie 1949-50 : O130p
straat-Marlies
straatmarliesje stroat marliskes : ZND 40 (1942) : K348p
straatbloem
straatbloemetje straatbloemeke : ZND 40 (1942) : P026p; straatblommeke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Straatblommekes : PÔque 1896 : I255p; stroatbloemmekes : ZND 40 (1942) : K342p
straatkersoude
straatkersoude straatkersoude : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
straatkersouwe
straatkersouwe straatkersouwe : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
straatmadelief
straatmaadliefje straut madlifkən* : ZND 40 (1942) : I273p.
straatmadeliefje Straatmadelievekens : PÔque 1896 : K327p, K332p, K342p, K344p
theebloem
theebloemetje thÚ-blomke : MI 17 (1949) : B120a; tÚblomke : MI 17 (1949) : B117c
veld-bloem
veldbloemetje feltbloempie : MI 17 (1949) : E085p; veld-bloempie : MI 17 (1949) : E084p; veldbloempie : MI 17 (1949) : E085p; veldbloempje : MI 17 (1949) : => NHol-M.
veldenbloem veldeblom : Timmer 1982 : => NHol-Tex.
veldenbloemetje feldeblomke : MI 17 (1949) : A001p; feldeblomkes : Anon. Midsland A 001 1992 : A001p; veldeblomke : Swart-Pals 1989 : A001p; veldeblompie : MI 17 (1949) : A007p.
velderbloem velderblom : Timmer 1982 : => NHol-Tex.
velderbloemetje velderbloempie : MI 17 (1949) : A006p, A008p; velderblompie : Anon. Texel (1938) : A004p, A010p; MI 17 (1949) : A007p, A008p, A010q; velderblˇmpie : Keyser 1951 : => NHol-Tex.
vellebloemetje velleblomke : Swart-Pals 1989 : A001p
vennenbloem
venbloemetje venblomke : MI 17 (1949) : C031p.
vennenbloem fenneblom : Beukema 1992-94 : C069p; vennebloem : MI 17 (1949) : B040p, B042p, C104a; venneblom : Beukema 1992-94 : B016p, C026b, C029p, C032p, C067p, Q099q; MI 17 (1949) : C024q, C025p, C026p, C103p; vennebloum : MI 17 (1949) : C065p, C069p, C071a; Ter Laan 1929 : => Gro; vinnebloume : MI 17 (1949) : C159p.
vennenbloemetje venne-blomke : MI 17 (1949) : C032p; vennebloemke : MI 17 (1949) : B042p, B056p; vennebloemkes : Beukema 1992-94 : C152p; vennebloemtje : Beukema 1992-94 : B072p; venneblomke : Beukema 1992-94 : C026p, C069p; MI 17 (1949) : C026a, C026c, C030p, C068p; venneblomkes : Beukema 1992-94 : C024p, C099p; vennebloumke : Beukema 1992-94 : C025p, C025a; MI 17 (1949) : B017p, C029p; vinəblomkə* : MI 17 (1949) : B017p; vinneblomke : MI 17 (1949) : C062a
violet
violet violet : WLD I.05 (1994) : P211p; ZND 40 (1942) : P211p; violet'n* : ZND 40 (1942) : O228p; violette : ZND 40 (1942) : O251p.
violetje violetje : ZND 40 (1942) : K272p; violetse : ZND 40 (1942) : O014p
vlinder-bloem
vlinderbloem vlinderbloem : MI 17 (1949) : B040a
weide-bloem
weibloem waabloem : ZND 40 (1942) : P018p; waiblom : MI 17 (1949) : K093p; wayblom : MI 17 (1949) : I140a; weibloem : MI 17 (1949) : I140a; weiblom : MI 17 (1949) : I140b; Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; weiblomə* : MI 17 (1949) : I112p; weiblomm'n : Van den Broecke-De Man 1978 : => Zeel-ZVla-W; weiblomme : MI 17 (1949) : I087p; weiblommen : Anon. Goedereede enz. (1851) : I103p; wijblomme* : MI 17 (1949) : I108p.
weibloemetje weͅi̯bløͅmkə : WLD I.05 (1994) : L312p, L434a; weͅi̯blømkə : WLD I.05 (1994) : Q193p; wa.blumkə* : ZND 40 (1942) : P134p; wa.blumkə* : ZND 40 (1942) : P134p; wa:bloməkəns : ZND 40 (1942) : O152p; wa:blommekes : ZND 40 (1942) : O152p; wa:bluməkə : ZND 40 (1942) : P060p, P069p; wa:bluməkə : ZND 40 (1942) : P060p, P069p; waabloemeke : ZND 40 (1942) : K344p; waaibloemeke : MI 17 (1949) : K129a; waaibloemekens : ZND 40 (1942) : K195a; waaibloemekes : ZND 40 (1942) : K276p; waaiblommeke : Hugens-Verbrugge 1990 : I118p; MI 17 (1949) : K102p, K162p; Van Gestel 1996 : K182p; waaiblommekes : MI 17 (1949) : K100a; waaiblumke : MI 17 (1949) : K183p, K184p; waaiblumpke : MI 17 (1949) : K183p; waajblomətjə : MI 17 (1949) : I080p; wae.jbluməkə* : MI 49B (1974) : K221a; waiblommeke* : ZND 40 (1942) : K189p; weblomkə* : ZND 40 (1942) : Q001p; weblomkə* : ZND 40 (1942) : Q001p; weebloemtjes : ZND 40 (1942) : H113p; weeŰbluumekes : MI 49B (1974) : P163p; wei - blommeke : MI 17 (1949) : I057p; wei-, weibloem(etje)# : WVD 104 (1998) : I106p, I134p; wei-bloemegje : MI 17 (1949) : K049b; wei-bloempje : MI 17 (1949) : K164p; weibloem(pje) : MI 17 (1949) : I112p; weibloemeke : ZND 40 (1942) : K196p; Weibloemekens : PÔque 1896 : K207p; weibloemekes : Hugens-Verbrugge 1985 : I118p; weibloemke : MI 17 (1949) : K164a, K195p; weibloempje : Cottenie 1949-50 : K309p; MI 17 (1949) : K048p; ZND 40 (1942) : K349p; weibloməgə* : MI 17 (1949) : I070p; weiblomətjə : WVD 104 (1998) : I104p, I127p; weiblommeke : MI 17 (1949) : I078p, K153p; weiblommeken : MI 17 (1949) : I166p; ZND 40 (1942) : I171p; weiblommekes : MI 17 (1949) : K179a; MI 49B (1974) : I255p; weiblommetje : MI 17 (1949) : I062p, I063p, I067a, I069a, I070p, I077p, I087p, I089p, I096p, I096a, I103p, I104p, I106p, I107p, I108p, I109p, I111p, I112p, I123p, I128p, I134p, I140p; weiblommetje* : MI 17 (1949) : I095p; weiblommetjes : MI 17 (1949) : I125p; weiblompje : MI 17 (1949) : I108p; weiblumkes : MI 17 (1949) : Q193p; weiblummeke : ZND 40 (1942) : P040p; weibl÷mke : MI 17 (1949) : L434a; weiblŘmkes : ZND 40 (1942) : L312p; weijbloməkə* : MI 17 (1949) : I078p; weijbloməkə* : MI 17 (1949) : I078p; wieblumke : Vrijdag 1950-57 : Q022p; Vromen 1977 : Q022p; wŠ.jbluməkə* : MI 49B (1974) : K221a.
weidebloem weieblom : MI 17 (1949) : Q201p.
weidebloemetje weidebloemekens : ZND 40 (1942) : O148p; weidebloempje : MI 17 (1949) : Q021p; weidebloemtje : ZND 40 (1942) : N036p; weideblommekes : ZND 40 (1942) : I236p; weiebleumke : MI 17 (1949) : L429p, Q021p, Q101p; weieblumke : MI 17 (1949) : Q111q; N 92 (1982) : Q034p; weiebl÷mke : MI 17 (1949) : Q034p, Q202p; N 82 (1981) : Q021p; Schelberg 1979 : Q020p; weijebleumke : MI 17 (1949) : L269p; ZND 40 (1942) : Q009p; weijebluimke : MI 17 (1949) : L433p; weijebl÷mke : MI 17 (1949) : Q033p; weijə-bleu:mp-kə* : MI 17 (1949) : Q201p; weiəbl÷mke : MI 17 (1949) : Q111q; wi-jjeblumke : N 92 (1982) : Q117a; wijeblumke : MI 17 (1949) : Q119p; wÚjeblumke : Jongeneel 1884 : Q113p.
weienbloem weͅi̯əblom : WLD I.05 (1994) : Q201p; waejəblommə : MI 17 (1949) : I058p; wei-, weibloem(etje)# : WVD 104 (1998) : I140p; weiəblommə : MI 17 (1949) : I091p; weie blomme : MI 17 (1949) : I091p; weieblom : MI 17 (1949) : Q201p; weieblomme : MI 17 (1949) : I084a; weijeblomme : MI 17 (1949) : I072p; wŔjeblomme : MI 17 (1949) : I058p.
weienbloemetje weͅi̯əbl"mkə : WLD I.05 (1994) : L269p, L429p, Q009p, Q021p; weͅi̯əbl"mpkə : WLD I.05 (1994) : Q201p; weͅi̯əbløͅmkə : WLD I.05 (1994) : Q020p, Q033p, Q034p, Q202p; weͅi̯əbløͅi̯mkə : WLD I.05 (1994) : L433p; weͅi̯əblømkə : WLD I.05 (1994) : Q111p, Q111q, Q113p, Q117a; waieblommetje : MI 17 (1949) : I085a; wajəblomətjə* : MI 17 (1949) : I072p; weeŰbluumekes : MI 49B (1974) : P163p; wei-, weibloem(etje)# : WVD 104 (1998) : I103p; weiəblomətjə : WVD 104 (1998) : I137p; weiəblommətjə* : MI 17 (1949) : I090p; weiəbl÷mke : MI 17 (1949) : Q111q; wei:eblommetje* : MI 17 (1949) : I089p; weie blommetje : MI 17 (1949) : I086p, I113p; weiebleumke : MI 17 (1949) : L429p, Q101p; weieblommetje : MI 17 (1949) : I084a, I085p, I086p, I095a, I113p, I137p; weieblommetjes : Van den Broecke-De Man/Dieleman 1981 : => Zeel-ZVla-O; weieblumke : MI 17 (1949) : Q111q; weieblumpke : Goossens 1981 : Q117a; weiebl÷mke : MI 17 (1949) : Q034p, Q202p; weijə-bleu:mp-kə* : MI 17 (1949) : Q201p; weijəblommətjes* : MI 17 (1949) : I109p; weijebleumke : MI 17 (1949) : L269p; ZND 40 (1942) : Q009p; weijeblommetje : MI 17 (1949) : I134p; weijebluimke : MI 17 (1949) : L433p; weijebl÷mke : MI 17 (1949) : Q033p; wijeblumke : MI 17 (1949) : Q119p; wii̯əbl"mkə : WLD I.05 (1994) : Q101p; wii̯əbløͅmkə : WLD I.05 (1994) : Q111q, Q117a; wii̯əblømkə : WLD I.05 (1994) : Q119p; wÔieblommetjes : MI 17 (1949) : I067a
weidelief
weideliefje widəlivəkən* : ZND 40 (1942) : I192p
wilde-madelief
wilde-madelief wilde madelieve : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
wilde-margriet
wilde-magriet wilde machriete : ZND 40 (1942) : N142p.
wilde-margriet wilde margrieten : MI 49B (1974) : I243p
wit-liefje
witte-liefje witə livəkəs : ZND 40 (1942) : I135p; wittelieveken : MI 49B (1974) : I200p
witte-bloem
wit-bloemetje wItə bluməkes* : MI 49B (1974) : P149p; Witte-Blommetjes : PÔque 1896 : H036p.
witte-bloemetje wItə bluməkes* : MI 49B (1974) : P149p
witte-grasbloem
wit-grasbloemetje wit geirsbluməkə : ZND 40 (1942) : K189p; wit geirsbluməkə : ZND 40 (1942) : K189p
witte-kap
wit-kapje witkŔpke : ZND 40 (1942) : P057p.
witkapje witkŔpke : ZND 40 (1942) : P057p
zoete-lief
zoete-liefje Zoete-Lievekens : PÔque 1896 : P028p
zoete-meelbloem
zoet-meelbloemetje Zoete-Meelbloemekens : PÔque 1896 : P025p
zoete-mei
zoete-meitje zeutemeike : MI 17 (1949) : L289p.
zoetemeitje z"təmeͅi̯kə : WLD I.05 (1994) : L289p; zeutemeike : MI 17 (1949) : L289p; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e; zoetemeike : Maasen/Goossens 1975 : => BLimb-W
zomerbloem
zomerbloem zomerbloem : De Bo/Samyn 1888 : => WVla.
zomerbloemetje seumerblomkes : Anon. Midsland A 001 1992 : A001p; simmerblomke : MI 17 (1949) : A001q; Roggen 1976 : B006p; Swart-Pals 1989 : B006p; zo:merblu:mt'əs : ZND 40 (1942) : H113p; zoimərblumtjə* : ZND 40 (1942) : N026p; zomərbloemtjə : ZND 40 (1942) : N026p; zomərbloimtjəs* : ZND 40 (1942) : H116p; zomərblumtsə : ZND 40 (1942) : N064p; zomərblŘməs : ZND 40 (1942) : N072p; zomerbloempje : Cottenie 1949-50 : H116p; ZND 40 (1942) : N028p; zomerbloempjes : De Bo/Samyn 1888 : => WVla; zomerbloemtje : MI 49B (1974) : N067p; ZND 40 (1942) : N114p; zomerbloemtjes : ZND 40 (1942) : N025p, N067p, N072p; zomerblomkes : ZND 40 (1942) : H119p; zomerblomtjes : ZND 40 (1942) : N071p; zommerbloemke : ZND 40 (1942) : N078p; zommerbloemkies : ZND 40 (1942) : N038p; zommerblomkie : ZND 40 (1942) : N038p; zoumeblommeke# : ZND 40 (1942) : H117p
zon-bloem
zonnebloemetje zoͅnəblemkə : WLD I.05 (1994) : P057p; zonneblimke : ZND 40 (1942) : P057p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 17 (1949) 001a, MI 42 (1967) 021, MI 49B (1974) 001a, MI 52 (1977) Bijl., MI 60A (1985) 061, N 73 (1975) 029e, N 82 (1981) 157 add, N 92 (1982) add, SGV (1914) add., WVD 104 (1998) 005, ZND 34 (1940) 038, ZND 40 (1942) 081
Monografien
Abrahams 1981 (127) , Achten 1995 ((inl.)) , Achten/Achten 1996 (283) , Alsters e.a. 1993 (187) , Alsters-Van der Hor 1987 (012) , Amkreutz e.a. 1987 (185) , Anon. Sliedrecht K 096 (1987) (054) , Anon. Diepenheim G 225 (zj) , Anon. Eemnes E 162 (zj) , Anon. Gameren K 116 (zj) , Anon. Goedereede enz. (1851) (040) , Anon. Heerhugowaard E 028a (zj) , Anon. Kuinre F 052 (1900-02) , Anon. Midsland A 001 1992 (252) , Anon. Texel (1938) , Anon. Venlo L 271 (zj) , Anon. Vragender M 007* (zj) , Beenen 1973 (179) , Bergsma 1982 (040) , Beukema 1992-94 , Bezoen 1948 (150) , Blokhuis 1949 (III, 5M) , Blom 1981 (142) , Bollen 1987 (105) , Bosch 1937 (045) , Bruijel 1901 (106) , Buwalda 1975-79 (43) , Claes 1904 (144) , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-03 , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (377) , Cottenie 1949-50 (249) , Cuypers 1892 (843) , Daan 1950 (311) , De Bo/Samyn 1888 , De Boer/Soons 1988 (032) , De Cock 2010 (093) , De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 (396) , De Langhe 1930-50 , De Schrijver 1993 (094) , De Vin e.a. 1998 (087) , De Wolf 1930 (207) , De Zeeuw 1993 (158) , Delsen 1982 (030) , Delsen 1983 (30) , Desnerck 1972 (363) , Diederen 1993 (078) , Ebbinge Wubben 1907 (122) , Elemans 1958 (130) , Endepols 1955 (248) , Evens 1995 (212) , Geurts 1988 (080) , Gigengack 1979 (092) , Goemans 1936-54 (272) , Gooren 1974 (corr.) , Goossenaerts 1956-58 (177) , Goossens 1981 (025) , Groothuis 1885 (095) , Heerschap 1987 (068) , Hell 1991 (074) , Hoppenbrouwers 1996 (106) , Houben 1905 (108) , Houx e.a. 1968 (102) , Hugens-Verbrugge 1985 (28) , Hugens-Verbrugge 1990 (062) , Hulshof/Schaars 1992 (75) , Janssen 1964 (288) , Janssen 1983 (063) , Jaspars 1979 (284) , Jongeneel 1884 (071) , Joos 1900 , Kalma 1932 (083) , Kats 1985 (177) , Kelchtermans 1964 (146) , Keyser 1951 (206) , Kleusien 1978 (28) , Kooijman 1985 (187) , Kooiman 1990 (131) , Kuik 1976 (009) , Lafeber 1967 (127) , Landheer 1955 (199) , Leinse 1996 (corr.) , Lievevrouw-Coopman 1950-51 , Maasen/Goossens 1975 (213) , Meinen 1972 , Minnaert 1913 (204) , Naaijkens 1992 (087) , NeigemŔnneke 1995 (168) , Olterdissen 1926 (251) , Otten/Klein Kranenburg 1979 (83) , Pannekeet 1984 (178) , PÔque 1896 (093) , PÔque 1912 (028) , Peetermans 1995 (172) , Peeters 1965 (222) , QuiÚvreux 1951 (086) , Reumers 1987 (090) , Roggen 1976 (100) , Rutten 1890 (142) , Schaars/Agelink 1981 (85) , Schelberg 1979 (236) , Schols/Linssen 1991 (283) , Scholtmeijer 1990 (19) , Slingenberg 1935 , Smets 1966 (II.025) , Staelens 1982 (287) , Stevens 1986 (346) , Swanenberg/Swanenberg 1996 (269) , Swart-Pals 1989 (65) , Teirlinck 1910-21 (II, 227) , Ter Laan 1929 (1084) , Theunissen 1979 (006, 018) , Timmer 1982 (056) , Van Daelen 1933-41 , Van de Dool 1990 (064) , Van de Water 1904 (106) , Van den Berg e.a. 1983 (B1-07) , Van den Bremen-Van Vemde 1982 (108) , Van den Broecke-De Man 1978 (124) , Van den Broecke-De Man e.a. 1988 (177) , Van den Broecke-De Man/Dieleman 1981 (108) , Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 (166) , Van den Broecke-De Man/Eikenhout 1984 (103) , Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 (139) , Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 (174) , Van den Hombergh-Bot 1954 (222) , Van der Kooy 1937 (51) , Van der Voort 1973 (193) , Van der Wijst 1975-76 (41) , Van Dinter e.a. 1993 , Van Engelen 1972-73 (155) , Van Gestel 1987 (16) , Van Gestel 1996 (153) , Van Ginneken 1916 , Van Herreweghe 1953 (414) , Van Hoek 1994 (17) , Van Hoek 1996 (094) , Van Kleefs 1953 , Van Laere 2000 (194) , Van Rijen 1993 (118) , Van Wijk 1979 (097) , Van Woerkom 1983 (38) , Veldeke 38 (1963) (081) , Venken e.a. 1990 (049) , Visser 1969 , Vos 1981 (142) , Vos/Van der Wijst 1996 (107) , Vredenberg 1972 (19) , Vrijdag 1950-57 (094) , Vromen 1977 (94) , Weijnen hs.zj , Wentzel 1973 (062) , WLD I.05 (1994) (144) , Zits 1986 (17) , Zits 1989 (017)

opnieuw zoeken