Home

meldemoes

Opgaves

opgave kloekecode plaats bronopgave datering
mie’Žlemůs Q121p Kerkrade Amkreutz e.a. 1987 1987
mie’Žlemůs Q121a Chevremont Amkreutz e.a. 1987 1987
mie’Žlemůs Q121b Spekholzerheide Amkreutz e.a. 1987 1987
mie’Žlemůs Q121c Bleijerheide Amkreutz e.a. 1987 1987
mie’Žlemůs Q121d Haanrade Amkreutz e.a. 1987 1987
mie’Žlemůs Q121e Kaalheide Amkreutz e.a. 1987 1987