Home

Details: Grote lisdodde

nederlandse naam Grote lisdodde
botanische naam Typha latifolia L.
opgave bləpst*
trefwoord bollepiest
hoofdtrefwoord bollepies(t)
toelichting ook: tw:r6bou:t, dit wellicht niet in Tzummarum, ook: doe:6d6bl* 10 km ZZW van Leeuwarden
vragenlijst MI 60A (1985)
vraagnummer 033
omschrijving Grote lisdodde (Typha latifolia L.). Een 100 tot 250 hoge plant, de bladen zijn tot 2 cm breed, de bloemen bevinden zich in cilindervormige aren, eenslachtig, de mannelijke bovenaan, vlak daaronder de vrouwelijke, de bloemdekbladen ontbreken. Bloeitijd juli tot augustus. Groeit langs sloten en in moerassen.Grote leeuwenbek (Antirrhinum majus L.). De onderste bladeren staan bijna altijd kruisgewijs, de bovenste verspreid. Grote (ruim 3 cm), verschillend gekleurde bloemen met korte brede kelkbladeren. De bloemen staan in trossen aan de stengeltoppen.
kloekecode B046p
plaats Tzummarum / Tsjommearum
regio provincie Friesland: West
datering 1985