Home

Details: Grote lisdodde

nederlandse naam Grote lisdodde
botanische naam Typha latifolia L.
opgave Riet
trefwoord riet
hoofdtrefwoord riet
toelichting Onder dezen algemeenen naam begrijpt men verscheidene planten die min of meer op het Riet (fr. Roseau) gelijken. De bijzonderste zijn : Typha latifolia L. en Typha angustifolia L, fr. Massette à larges feuilles en Massette à feuilles étroites; vl. Breedbladige- en Smalbladige Lischdod; Phragmites communis Trin.; fr. Phragmites commun; vulg. Roseau; vl. Gemeen Dekriet.
monografie Pâque 1896
auteur
titel
plaats jaar
bladzijde 322
kloekecode =>
plaats
regio Vla
datering 1896